PL EN


2014 | 4 | 69-73
Article title

Gatekeeper - kampanie przeciw samobójstwom jako element polityki społecznej w Japonii

Content
Title variants
EN
Gatekeeper - anti-suicide campaigns as an element of social
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Według danych WHO Japonia pod względem statystycznym jest jednym z państw o najwyższej liczbie samobójstw. Od wielu lat liczba przypadków samobójstw przekraczała trzydzieści tysięcy, aż do odnotowania spadku tej liczby po­niżej dwudziestu ośmiu tysięcy w 2012 r. Rząd Japonii przeznacza duże nakłady z budżetu wspierając kampanie mające zapobiegać samobójstwom. Gatekeeper to jedna z kampanii przeciwko samobójstwom mająca na celu edukację wolonta­riuszy oraz poszerzenie świadomości i wrażliwości społecznej, oparta na metodzie opracowanej przez Betty A. Kitchener i Anthony'ego F. Jorm'a z Australii. W ramach szeroko promowanej kampanii w Japonii zaangażowanych jest wielu zna­nych japońskich aktorów, piosenkarzy, piłkarzy, tworzone są filmy instruktażowe, spoty, wydawane są płyty DVD, ulotki, plakaty. Celem pracy jest przybliżenie mechanizmu kampanii Gatekeeper i innych, podobnych inicjatyw promowanych w Japonii, a także wskazanie ich wpływu na tamtejszą politykę społeczną i zmianę w postrzeganiu samobójstw, które do niedawna nie były uznawane za zjawisko negatywne.
EN
According to the WHO's statistic data Japan is one of the countries with the highest number of suicides. For many years, the number of suicides in Japan exceeded thirty thousand until the number decreased a little to below twenty-eight thousand in 2012. The Japanese government has allocated a large budget to support campaigns to prevent suicides. "Ga­tekeeper" is one of the anti-suicide campaigns designed to educate volunteers and broaden social awareness and sensi- tivity, based on the method developed by Betty A. Kitchener and Anthony F. Jorm from Australia. As part of a campaign promoted in Japan involved many famous Japanese actors, singers, football players, there created instructional videos, spots, publicized DVDs, flyers, posters. The aim of this work is to present a mechanism of "Gatekeeper" campaign and similar initiatives promoted in Japan, their impact on social policy in Japan and change in views on suicides, which were not considered as something negative until recently.
Year
Issue
4
Pages
69-73
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Bibliografia:
 • [1] Katsuragawa S., Family and Group Suicide In Japan: Cultural Analysis, „WCPRR" 2009, nr 01, s.28-32.
 • [2] Naito A., Internet suicide in Japan: Implications for Child and Adolescent Mental Health, “Clinical Child Psychology and Psychiatry" 2007,
 • [3] Ozava-de Silva C., Too lonely to die alone: Internet suicide pacts and existential sujfering in Japan, 2008, nr 4 (32), s. 516-551.
 • Netografia:
 • [4] A preventionof suicidecampaign, http://wwwyoutube.com/watcltfvwqwmVfcEQAk, 12.12.2013.
 • [5] Anataga Taisetsuda, http://www.jinzuji.com/gohouwa/0510AnatagaTaisetuda.htm, 12.12.2013.
 • [6] Cabinett Office, Government of Japan, http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/, 12.12.2013.
 • [7] Di Marco F., Suicide Instructions in Japan: From Bodily Act to a Virtual Experience, http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/up-loads/2010/10/fdimarcopaper.pdf, 12.12.2013.
 • [8] Donation Music, http://www.donationmusic.jp/wakaba.html, 12.12.2013.
 • [9] Gilhooly R., Inside Japan's 'Suicide Forest’, “Japan Times", http://www.japantimes.co.jp/life/2011/06/26/general/inside-japans-suicide-forest/#.U1g-2KJ01n4,13.12.2013.
 • [10] Inochi no denwa, https://www.inochinodenwa-net.jp/index.html, 12.12.2013.
 • [11] Inochi no denwa, http://www.inochinodenwa.or.jp/index.html, 12.12.2013.
 • [12] Ministry of Internal Affairs and Communication; Deaths by Leading Cause of Death (1899--2004), http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/02.htm, 12.12.2013.
 • [13] National Police Agency, http://www.npa.go.jp, 27.11.2013.
 • [14] NPOKokoro ni Hibiku Bunshu Henshukyoku (N P 0)JA Aló^KASAfiftA), http://toujinbou.web.fc2.com/, 12.12.2013.
 • [15] Suicide Rates per 100,000 by Country, Year and Sex, http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide_rates/en/index.html, 27.11.2013.
 • [16] Ueno R., Suicide Prevention Needs to Be a Top Japanese National Priority, http://japanfocus.org/-Ueno-Rei/3547, 12.12.2013.
 • [17] Wakaba Akarik'-donation music ver.-\PV (AAA'k-donation music ver.]PV), http://www.youtube.com/watch?v=z8Pm2Q8PHtA&feature=player_embedded, 12.12.2013.Bibliografia
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ae2d70c-9bd0-436a-bf7f-a6cd204de2cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.