Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 99-107

Article title

Marketing wspólnej sprawy jako przykład współpracy organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw

Authors

Content

Title variants

EN
Cause related marketing as an example of cooperation between non-governmental organizations and enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Marketing wspólnej sprawy jest jedną z form współpracy organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, jest także narzędziem społecznej odpowiedzialności biznesu. Stanowi on hybrydę tradycyjnej promocji z dobroczynnością. Jego istotą jest promowanie produktu, z którego część przychodu będzie stanowić darowiznę na rzecz rozwiązania określonego problemu społecznego. Celem tego opracowania było przybliżenie pojęcia marketingu wspólnej sprawy, ukazanie współpracy organizacji non-profit i przedsiębiorstw w ramach tego rodzaju marketingu.
EN
Cause related marketing is one of the forms of cooperation of non-governmental organizations and enterprises. It is also the instrument of corporate social responsibility. It is a hybrid of a traditional promotion with charity. Its essence is to promote the product from which part of the income will be a donation to solve a particular social problem. The aim of this study is to introduce the concept of cause marketing, showing the cooperation of NGOs and business in this type of marketing and present this form of cooperation.

References

 • Avon Breast Cancer Crusade, https://www.avonfoundation.org/programs/breast-cancer/ (15.06.2018).
 • Avon kontra rak piersi, o kampanii, http://avonkontrarakpiersi.pl/o-kampanii/ (15.06.2018).
 • Bonikowska M., Grewiński M. (red.), 2011, Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa, s. 71-74.
 • Bussell H., Forbes D., 2006, Developing relationship marketing in the voluntary sector, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, no. 15, s. 154.
 • Codogni I., 2012, Marketing społecznie zaangażowany jako narzędzie kreowania korzyści dla organizacjinon-profit i for-profit, Prakseologia, t. 153, s. 291-294.
 • Cone Communications, http://www.conecomm.com/2017-cone-communications-csr-study-pdf/ (16.06.2018).
 • Czarniawski H., 2002, Współdziałanie potrzebą czasu, Norbertinum, Lublin, s. 11.
 • Daw J., 2006, Cause Marketing for Nonprofits, John Wiley&Sons, New Jersey, s. 26.
 • Dejnaka A., Iwankiewicz-Rak B., Nogieć J., Spychała P., 2013, Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non-profit, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 35- 36.
 • Drucker P., 2002, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
 • Drucker P., 2006, Managing the Nonprofit Organisation, Butterworth Heinemann, Oxford, s. 83.
 • Giguere S., 2003, Managing Decentralization. A New Role for Labour Market Policy, OECD, Paris, s. 13.
 • Iwankiewicz-Rak B., 2011, Marketing w organizacjach pozarządowych – obszary zastosowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 204-207.
 • Kotler Ph., Hessekiel D., Lee N., 2012, Dobro popłaca, MT Biznes, Warszawa, s. 117.
 • Kozłowski W., 2008, Cause-related marketing w badaniach naukowych i praktyce biznesowej, Marketing i Rynek, nr 6, s. 9-14.
 • Kozłowski W., Rutkowska A., 2015, Marketing społecznie zaangażowany – szansa dla innowacji społecznych, Logistyka, nr 2, s. 1518-1522.
 • Lichtarski J., 1993, Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, s. 13.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), 2012, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa, s. 101.
 • Pawełczyk P., (red.), 2015, Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 120.
 • Petrykowska J., 2014, Marketing społeczny, a marketing społecznie zaangażowany, Marketing i Rynek, nr 8, s. 153.
 • Rutkowska A., 2012, Kapitał społeczny a gospodarka społeczna, [w:] Kuczera M. (red.), Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część IX. Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne, t. II, Wydawnictwo CreativeTime, Kraków, s. 45-54.
 • Śmigielska G., 2012, Marketing społecznie zaangażowany – miraż marketingu i społecznej odpowiedzialności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 712, s. 464.
 • Strzyżewska M., 2011, Współpraca między przedsiębiorstwami – odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 28.
 • Świat mody i marketing społecznie zaangażowany, http://fashionbiznes.pl/swiat-mody-i-marketing--spolecznie-zaangazowany/2/ (15.06.2018).
 • Tomski P., 2008, Stratyfikacja współdziałania gospodarczego w przedsiębiorstw w ujęciu praktycznym [w:] Kopycińska D. (red.), Konkurencyjność podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 36-37.
 • Varadarajan R., Menon A., 1988, Cause-related narketing: A coalignment of marketing strategy and corporate philanthropy, Journal of Marketing, vol. 52, no. 3, s. 59.
 • Wasilewski P. (red.), 2007, Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków, s. 19.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ae6028b-37a2-4736-842d-54af1aafd91c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.