PL EN


2013 | 3 | 405-407
Article title

Ocena czynników etiologicznych limfadenopatii wieku rozwojowego w regionie łódzkim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
  • Matysiak M. Powiększenie węzłów chłonnych u dzieci. Klin Pediatryczna 2007; 15, 2: 274–276.
  • Zielnik P, Jurkiewicz B, Olszewska-Sosińska O. Choroby infekcyjne przebiegające z powiększeniem węzłów chłonnych szyi.Klin Pediatryczna 2006; 14, 3: 304–311.
  • Wróbel T, Mazur G. Diagnostyka różnicowa powiększonych węzłów chłonnych. Essent Med 2006; 2, 28: 33–36.
  • Korzon M, Szarszewski A, Bogotko M. Limfadenopatia u dzieci. Terapia 2002; 1, 2: 14–16.
  • Nitsch-Osuch A, Płatkowska M, Topczewska-Cabanek A, i wsp. Stan zaszczepienia przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w populacji dzieci i młodzieży w wieku 2–19 lat w wybranej poradni medycyny rodzinnej.Fam Med Prim Care Rev 2012; 14(2): 202–205.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b117a8d-c901-4562-a180-c91b62e54d24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.