PL EN


2017 | 463 | 121-131
Article title

Wykorzystanie narzędzi Lean Management w celu doskonalenia procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszej publikacji zostały poruszone kwestie związane z doskonaleniem procesu produkcyjnego dzięki zastosowaniu narzędzi oraz praktyk organizacyjnych niejako przypisanych koncepcji Lean Management. Za czynnik determinujący implementację koncepcji Lean Management uznano konieczność wdrażania elastycznych systemów produkcji, które pozwalają na szybką reakcję na zapotrzebowanie z rynku bez uszczerbku na jakości oferowanych produktów. Następnie zaprezentowano ogólne założenia koncepcji Lean Management oraz zidentyfikowano parametry procesu produkcyjnego objęte działaniami doskonalącymi, dodatkowo wskazano korzyści płynące z zastosowania omawianej koncepcji zarządzania. Kolejnym krokiem w realizacji niniejszej pracy było zidentyfikowanie i krótka charakterystyka narzędzi oraz rozwiązań Lean, które determinują poziom jakości procesów produkcyjnych. Ostatnim etapem było opracowanie macierzy zależności pomiędzy zidentyfikowanymi obszarami udoskonaleń a narzędziami Lean i przeprowadzenie badań empirycznych. Całość zakończono wnioskami.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b3d321a-ec03-4f0e-96aa-4c8ae70b6f52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.