PL EN


2014 | 21 | 193-210
Article title

Weterani Legii Cudzoziemskiej dowódcami partii partyzanckich Powstania Styczniowego (1863–1864)

Authors
Title variants
EN
Foreign Legion veterans as commanders of the partisan parties during January Uprising 1863-1864
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
French Foreign Legion (Legion Etrangere), the most famous mercenary military formation from the beginning served the interests of the French State. It was used to perpetuate colonial domination in Algeria, in the face of Berber warriors Abd-el Kader and successors. An important episode in the Spanish civil war with supporters of the pretender Don Carlos was the engagement of legionaries sold by the king Louis Philippe to regent Christina. In the 1940’s the restructured Northern African Legion adapted to methods developed during the rule of Governor Thomas Bugeaud to combat Kabyle insurgency. The recipe for the conquest of the middle Maghreb therefore had to be maneuverable responsive operating groups, flexibly responding to the field of command, high morale of soldiers held together with an iron discipline, equipped with modern firearms suitable to the extreme climatic conditions. Legionaries showed determination and courage during the wars of the Empire of Napoleon III: Crimean (1853-1856), Italian (1859), and finally the Mexican expedition (1863-1867). During the latter, at the bloody skirmish on the hacienda Camerone, the bravery of the Legion was established and they gained the title gained the “dogs of war”. During the January Uprising, eleven former (or future) Foreign Legion soldiers stood at the head of armed troops, leading campaigns, showing leadership in rolling battles and skirmishes, and using a variety of arms and tactical solutions. Only two of them showed poor command skills. Others having served in the service with the white kepi showed sufficient competency for the insurgent leadership cadre from 1863 to 1864.
Year
Volume
21
Pages
193-210
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
 • Anderson R. C., Devils, not men. The history of the French Foreign Legion, London 1987.
 • Barszczewska A., Udział Łodzi i okręgu łódzkiego w ruchach narodowowyzwoleńczych 1795-1864, Łódź1971.
 • Berg N. V., Zapiski o powstaniu polskim 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracji od 1856 r., Kraków 198-1899.
 • Bielecki R., Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831-1879, Warszawa-Łódź 1992.
 • Bieleń Z., Zwycięzca spod Żyrzyna. Generał Michał Heydenreich--Kruk (1831-1886), Lublin 2006.
 • Czubiński A., Powstanie styczniowe 1863/1864, s. 187; J. Staszewski, Generał Edmund Taczanowski, Poznań 1936.
 • de Lara M. T., Barague J .V., Ortiz A. D., Historia Hiszpanii, Kraków 1997.
 • Dzieszyński R., Magenta-Solferino 1859, Warszawa 2005.
 • Dziubiński A., Podbój Maghrebu przez Francję1830-1934,Wrocław 1983.
 • Gerahlty T., March or die. France and Foreign Legion, Great Britain 1986.
 • Gesket S., Voennye dejstvija w Carstve Polskom v 1863 godu. Nacalo vozstanija (I-1 pol. III), Puzyrewskago N. (red.), Varsava 1894.
 • Gliszczyński H., Mielęcki-Taczanowskiw: W 40 rocznicępowstania styczniowego, Lwów 1903.
 • Grobicki J., Pułk ułanów polskich Legii Cudzoziemskiej w czasie walk karlistowskich w Hiszpanii, Warszawa 1932.
 • Grot Z., Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa w powstaniu styczniowym, Poznań 1963.
 • Guttry A., Pamiętniki, Poznań1870.
 • Huppert W., Wojny XIX wieku w wyborze, Lwów-Warszawa 1923.
 • Juszkiewicz R., Powstanie styczniowe na Północnym Mazowszu, Warszawa 1992.
 • Juszkiewicz R., Powstanie styczniowe na północnym Mazowszu, Warszawa 1992.
 • Kalembka S., Kujawy wschodnie w powstaniu styczniowym w: Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, (red.) Tenże, Warszawa 1989.
 • Klimecki M., Krym 1854-1855, Warszawa 2006.
 • Kopernicki F., Pamiętnik z powstania styczniowego. Notatki z powstania w woj. kaliskim w 1863 i 1864 r., Warszawa 1959.
 • Kozłowski E., Od Węgrowa do Opatowa. 3 II 1863-22 II 1864. Wybrane bitwy z powstania styczniowego, Warszawa 1962.
 • Kozłowski E., Wyprawy wojenne z Krakowa w 1863 r. w: Kraków w powstaniu styczniowym, Olszański K. (red.), Kraków 1968.
 • Kukulski J., Z dziejów powstania styczniowego w Piotrkowskiem, Piotrków Trybunalski 1991
 • Laskowski O., Encyklopedia Wojskowa, Warszawa 1931.
 • Laskowski O., Płoski S., Kampania włoska z 1859 roku, Warszawa 1928.
 • Łaniec S., Dowódcy i bohaterowie powstania styczniowego na Żmudzi, Toruń2002.
 • Łaniec S., Litwa w powstaniu styczniowym. Bitwy i potyczki na Kowieńszczyźnie (1863-1864), Olsztyn 2000.
 • Łaniec S., Zygmunt Sierakowski, Olsztyn 1999.
 • Łuczyński F., Pamiątki z roku mej pamięci 1863 w: Spiskowcy i partyzanci 1863 r., Kieniewicz S. (red.), Warszawa 1967.
 • Marcinek R., Legia Cudzoziemska wczoraj i dziś, Kraków 2011.
 • Mercer Ch., The Foreign Legion. The vivid, blood-stained history of a unique military tradition, London 1964.
 • Milczarek J., Powstanie styczniowe w Sieradzkiem, Sieradz 1983.
 • Montagnon P., Historia Legii Cudzoziemskiej od roku 1831 do współczesności, Warszawa 2006.
 • Montagnon P., Historia Legii Cudzoziemskiej. Od roku 1831do współczesności, Warszawa 2006.
 • Mysliborski - Wołowski S., Rola Prus Zachodnich w powstaniu styczniowym, Warszawa 1968.
 • Myśliborski-Wołowski R., Udział Prus Zachodnich w powstaniu styczniowym, Warszawa 1968.
 • Porch D., Bugeaud, Gallieni, Lyautey, w: Makers of Modern Warfare. From Machiavelli to the Nuclear AgeParet P. (ed.), Princeton 1986.
 • Przyborowski W., Ostatnie chwile powstania styczniowego, Poznań-Kraków 1887.
 • Ratajczyk L., Polska wojna partyzancka 1863-1864. Okres dyktatury Traugutta, Warszawa 1968.
 • Ratajczyk L., Polska wojna partyzancka. Okres dyktatury Romualda Traugutta, Warszawa 1966.
 • Sullivan A. T., Thomas-Robert Bugeaud, France and Algeria 1784-1849: Politics, Power and the Good Society, Hamden, Connecticut 1983.
 • Tarle W., Wojna krymska, t. 2, Warszawa 1953.
 • Wojtczak J., Wojna meksykańska 1861-1863,Warszawa 2009.
 • Zieliński S., Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913.
 • Żychliński L., Pamiętniki byłego dowódcy Dzieci Warszawskich i byłego naczelnika sił zbrojnych powiatów warszawskiego i rawskiego, Poznań1886.
 • Żychliński T., Wspomnienia z 1863 r., Poznań1888.
 • Żychowski M., Ludwik Mierosławski 1814-1878, Warszawa 1963.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b3e7094-8c38-4c47-a3d8-eea576863e77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.