PL EN


2012 | 9 | 297-316 (9)
Article title

WOKÓŁ LEGENDY WILNA I LWOWA

Content
Title variants
EN
REGARDING THE LEGENDARY STATUS OF WILNO AND LWÓW
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
9
Pages
297-316 (9)
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
References
 • Anders W., 1959, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946, Londyn.
 • Bauman Z., 1966, Kultura i społeczeństwo. Preliminaria, PWN, Warszawa.
 • Beauvois D., 1996, Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863–1914, Pogranicze, Sejny.
 • Cat-Mackiewicz S., 1972, Wilno, „Pamiętnik Wileński”, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, s. 422–426.
 • Cat-Mackiewicz S., 1990, Czy likwidujemy Wilno?, teksty, wybrał, oprac. oraz wstępem poprzedził J. Jaruzelski, „Czytelnik”, Warszawa, s. 123–124.
 • Dmowski R., 1937, Polityka polska i odbudowanie państwa. Druga połowa. Wojna od r. 1917. Pokój, Częstochowa.
 • Fabisz D., 2007, Generał Lucjan Żeligowski 1865–1947, Wydawnictwo DIG, Warszawa.
 • Feldman W., 1907, Stronnictwa i programy polityczne w Galicji 1846–1906, t. I–II, Kraków.
 • Garlicki A., 2008, Józef Piłsudski 1867–1935, „Znak”, Kraków.
 • Gaul J., 2001, Działalność informacyjno-wywiadowcza polskich organizacji niepodległościowych w latach 1914–1918, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa.
 • Kalinka W., 2001, Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim. Wybór pism, Kraków.
 • Kersten K., 1974, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. Studium historyczne, Ossolineum.
 • Kersten K., 1989, Jałta w polskiej perspektywie, „Aneks”, Londyn.
 • Łagowski B., 2007, Plemię Herero [w:] Duch i bezduszność III Rzeczypospolitej. Rozważania, „Universitas”, Kraków.
 • Łossowski P., 1985, Litwa a sprawy polskie 1939–1940, PWN, Warszawa.
 • Łossowski P., 1985, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883– 1939, „Czytelnik”, Warszawa.
 • Nicieja S.S., 2009, Lwowskie Orlęta. Czyn i legenda, „Iskry”, Warszawa.
 • Nurek M., 2009, Gorycz zwycięstwa. Los polskich sił zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945–1949, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • O niepodległą i granice. Komitet Narodowy Polski. Protokoły posiedzeń 1917–1919, wstęp, wybór, oprac. i przygotowanie do druku M. Jabłonowski, D. Lisowska-Hydzik, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa – Pułtusk.
 • Papée F., 1924, Historia miasta Lwowa w zarysie, Książnica Polska, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, Lwów – Warszawa.
 • Pasierb B., 1968, Repatriacja żołnierzy polskich ze Szwajcarii, „Polska Ludowa. Materiały i studia”, t. VII, s. 211–214.
 • Pobóg-Malinowski W., 2004, Najnowsza historia polityczna Polski, t. III, „Platan”,Warszawa.
 • Romer E., 1989, Pamiętnik paryski 1918–1919, do druku przygotowali A. Garlicki, R. Świątek, Ossolineum.
 • Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919. Dokumenty i materiały, t. III, 1967, Warszawa.
 • Tazbir J., 2002, Silva rerum historicarum, „Iskry”, Warszawa.
 • Topolski J., 2004, Wolność i przymus w tworzeniu historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Torzecki R., 1993, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasach drugiej wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, PWN, Warszawa.
 • Walicki A., 2007, Kartki z dziennika 1998–2006. Bolszewizm a Rosja, 28 XI 1999 [w:] O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, „Universitas”, Kraków.
 • Wapiński R., 1997, Polityka, idee, ideologie, mity i imponderabilia w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku [w:] W kręgu historii historiografii i polityki, red. A. Barszczewska-Krupa, S. Liszewski, W. Puś i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Watt R.M., 2005, Gorzka chwała. Polska i jej los 1918–1939, AMF, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b4108f0-5887-42ae-a802-cc21d44cf638
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.