PL EN


2017 | 20 | 3(76) | 36-55
Article title

Pierwszeństwo spożywcy. Odnowienie nauk społecznych i systemu ekonomicznego dzięki pojęciu spożywcy

Title variants
EN
Priority of the consumer. Renewal of social sciences and the economic system through the concept of the consumer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kolejnej (44) części Biblioteki Myśli Spółdzielczej przypominamy fragmenty artykułu prof. Bernarda Lavergne'a, francuskiego ekonomisty, twórczego kontynuatora socjalizmu chrześcijańskiego Szkoły w Nimes i Charlesa Gide'a, Pierwszeństwo spożywcy. Odnowienie nauk społecznych i systemu ekonomicznego dzięki pojęciu spożywcy, w przekładzie B. Przegalińskiego, Warszawa 1937. Autor konstruuje obraz ustroju społecznego (tj. rzeczpospolitej spółdzielczej) – różniącego się zarówno od kapitalizmu, jak i socjalizmu – którego podstawowym celem ma być zaspokajanie ludzkich potrzeb. Ustrój ten charakteryzuje się m.in. tym, iż instytucje funkcjonujące w handlu, wytwórczości lub finansach są dobrowolnymi stowarzyszeniami, spółdzielniami i zarazem należą do odbiorców swoich usług , zatem do konsumentów (spożywców).
EN
In the next (44th) part of the Cooperative Thought Library, we are reminded of fragments of Bernard Lavergne's (French economist, creative continuator of Christian socialism of Nimes School and Charles Gide) article: The Priority of the consumer. Renewal of social sciences and the economic system through the concept of the consumer, translated by B. Przegalinski, Warsaw 1937. The author constructs the image of the social system (i.e. cooperative society) – which differs both from capitalism and socialism – whose primary purpose is to meet human needs. This system is characterized by the fact that the institutions operating in trade, production and finance are voluntary associations, cooperatives and, at the same time, belong to the recipients of their services, therefore, to consumers.
Year
Volume
20
Issue
Pages
36-55
Physical description
Dates
published
2017-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b426f37-425d-4862-a1cb-108b983c645b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.