PL EN


2014 | Tom 21 | 197-214
Article title

Idę na studia! – łatwo powiedzieć… Badania narracyjne studentek rozpoczynających studia w okresie średniej dorosłości

Content
Title variants
EN
I’m starting studies! – easy to say… Narration studies of female students starting their studies in middle age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy aktywności edukacyjnej kobiet rozpoczynających studia w okresie średniej dorosłości. Autorka prezentuje wyniki badań biograficznych i stara się udzielić odpowiedzi na pytania: Dlaczego dojrzałe kobiety zdecydowały się na studia? Jakie pobudki nimi kierowały? Autorka prezentuje również klasyfikację czynników, które mogą wpływać na podejmowanie decyzji przez osoby rozważające rozpoczęcie studiów w okresie średniej dorosłości.
EN
This paper discusses educational activity of women who decided to take up studies in middle age. Author presents the results of biographical research and attempts to answer the question why did mature women decide to take up studies at this age and what were the factors that influenced such a decision. Additionally, Author presents the classification of factors which may influence the process of decision making by people who consider starting studies in their middle age.
Year
Volume
Pages
197-214
Physical description
Contributors
References
  • Aleksander T. (2006), Motywy kontynuowania nauki na studiach zaocznych, [w:] T. Aleksander (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, Kraków.
  • Brzezińska A. I., Wiliński P. (1995), Psychologiczne uwarunkowania wspomagania rozwoju człowieka, „Nowiny Psychologiczne”, nr 1.
  • Erikson E. H. (2002), Dopełniony cykl życia, Rebis, Poznań.
  • Góralska R. (2003), Studenci uniwersytetu końca XX wieku, Toruń.
  • Holton III E. F., Knowles M. S. (2009), Swanson R. A., Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław.
  • Opiłowska M. (2009), Współcześni studenci jako stratedzy własnej kariery zawodowej (w świetle teorii gier i kredencjalizmu), „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” nr 4 (48)/2009, s. 107–126.
  • Solarczyk-Ambrozik E. (2009), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Poznań.
  • Urbańczyk F. (1977), Wybrane problemy liceów dla pracujących, Warszawa.
  • Główny Urząd statystyczny, Raport Kształcenie Dorosłych 2011, http://www.stat. gov.pl/gus/5840_5759_PLK_HTML.htm (dostęp: 10.06.2013).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b482549-c952-4b98-a0ac-568b7dd9f075
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.