PL EN


2014 | 17 | 1(62) | 7-15
Article title

Zasada subsydiarności w europejskim życiu gospodarczym.

Authors
Title variants
EN
The principle of subsidiarity in European economic affairs.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Unia Europejska musi nieustannie, i wciąż na nowo, rozstrzygać gdzie – w systemie ładu społecznego - powinno być umiejscowione decydowanie o kwestiach politycznych i gospodarczych. Wyzwanie to wymaga osiągania konsensu co do co decyzji, które mają pozostawać w gestii Unii Europejskiej i tych, do których prawo zachowują państwa członkowskie. Decyzje te często dotyczą kwestii lokowania pewnych uprawnień już to w sektorze publicznym, już to prywatnym. W sprawach tych pouczająca jest kwestia zasady subsydiarności, która pierwszeństwa udziela władaniu prywatnemu. Z doświadczeń Stanów Zjednoczonych państwa członkowskie UE mogą wyciągnąć jedną lekcję. Przekazanie uprawnień decyzyjnych Brukseli może z czasem osłabić zdecydowanie i zdolność państw członkowskich do odzyskania wpływu na pewne sfery decyzji w zakresie kwestii politycznych i gospodarczych, skoro zostały im one odebrane w takim stopniu, że zasada subsydiarności straciła jakiekolwiek praktyczne zastosowanie. Ład społeczny załamie się, gdy zabraknie skutecznie działających ciał pośredniczących, które chroniłyby wolność gospodarczą organizacji i osób prywatnych przed coraz potężniejszą i bardziej agresywną UE.
EN
The European Union must continually re-examine where in the social order decision-making on political and economic affairs should be located. This challenge requires reaching agreement on the decisions that are to be controlled by the European Union and the ones to be controlled by the member states. These decisions often involve locating control in the public sector or the private sector. In these matters the principle of subsidiarity, which gives preference to private control, is instructive. There is one lesson for EU member states to be drawn from the US experience. Ceding control of decision-making to Brussels can over time weaken the resolve and ability of member states to reclaim control over decision-making regarding political and economic affairs such that subsidiarity no longer has any effective application. The social order will have collapsed leaving no effective intermediary bodies to protect the economic freedom of private organizations and individuals from an ever more powerful and aggressive EU.
Year
Volume
17
Issue
Pages
7-15
Physical description
Dates
published
2014-04-08
Contributors
  • Edward O'Boyle, Mayo Research Institute, 1217 Dean Chapel Road, West Monroe, Louisiana 71291 USA, edoboyle737@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b4bb8e7-072f-471f-9fe9-748708134cfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.