PL EN


2013 | 6 | 187-207
Article title

Rola organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego

Authors
Content
Title variants
EN
Role of Non-Governmental Organizations in Emergency Management Process
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Administracja publiczna, jak również służby ratunkowe w procesie zarządzania kryzysowego mogą być wspierane przez organizacje pozarządowe. Można wyróżnić wśród nich: ochotnicze straże pożarne, społeczne organizacje ratownicze, organizacje społeczno-wychowawcze i organizacje posiadające unikalne zasoby. Ich odmienny charakter determinuje ich użycie w różnych fazach zarządzania kryzysowego: zapobieganiu, przygotowaniu, reagowaniu i odbudowie. W każdej znich organizacje wspomagają działania profesjonalnych podmiotów, w korzystnysposób wpływając na skuteczność procesu zarządzania kryzysowego.
EN
Non-governmental organizations can support public administration and rescue services in emergency management process. In every phase of emergency management – prevention, preparedness, response and recovery – different type of support is needed. Cooperation between public sector and volunteer fire departments, social rescue organizations, youth organizations, and organizations which own unique resources brings good results and makes emergency management more effective.
Year
Issue
6
Pages
187-207
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski Instytut Nauk Politycznych Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
References
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
 • Cieślarczyk M., Kuriata R., Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Łódź 2005.
 • Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. Warszawa 2012.
 • Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo narodowe” nr 18/2011.
 • Kurkiewicz A., Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w polskim systemie prawnym, [w:] Jabłonowski M. L. Smolak, (red.) Zarządzanie kryzysowe w Polsce, Pułtusk 2007.
 • Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010.
 • Ożarski P. (red.) Powódź na Opolszczyźnie. Materiały o udziale krótkofalowców opolskich w akcji pomocy przeciwpowodziowej lipiec 1997, Opole 1997.
 • Schmidt J., Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka. Warszawa 2012.
 • Skomra W., Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, Wrocław 2010.
 • Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 • http://portalstrzelecki.info/index.php?module=content&func=view&pid=6, 29.05.2013.
 • http://prawo.rp.pl/artykul/998140.html, 28.05.2013.
 • http://www.msw.gov.pl/portal/pl/781/10063/Dotacje_celowe_udzielone_przez_MSW_na_realizacje_zadan_z_zakresu_ratownictwa_gor.html, 31.05.2013.
 • http://www.pck.pl/pages,14.html, 30.05.2012.
 • http://www.stat.gov.pl/, 31.05.2013.
 • http://www.straz.gov.pl/data/other/nowy_1.pdf, 30.05.2013.
 • http://www.wsipnet.pl/kfile.php?art=9700&klub=74&id=5693, 31.05.2013.
 • http://www.zosprp.pl/files/news/430/OSPwliczbach.pdf, 27.05.2013.
 • http://zs-strzelec.mil.pl/kg/statut/, 29.05.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b5b9779-cb16-4526-a9ef-577c2a4ddad5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.