PL EN


2007 | 2(2) | 67-79
Article title

Jakość rządzenia - Polska w międzynarodowej perspektywie porównawczej

Content
Title variants
EN
Quality of Governance - Poland in International Comparative Perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów pomiaru jakości i efektywności funkcjonowania instytucji publicznych i procesów rządzenia. Wskaźniki zaprezentowane w tekście, przygotowane przez niezależne, międzynarodowe organizacje, posłużyły do opracowania rankingów krajów, pozwalających na identyfikację różnic w jakości sprawowania władzy przez polityków. Artykuł prezentuje najbardziej popularne wskaźniki, za pomocą których dokonano oceny omawianego zjawiska w Polsce, na tle państw członkowskich UE. Polska zajmuje w tych zestawieniach bardzo niską lokatę, co potwierdza złą jakość zarządzania krajem. Umocnienie polskiej pozycji w strukturach UE wymaga przeprojektowania instytucji publicznych, reform ekonomicznych i naprawy życia politycznego.
EN
The focus of the article was to describe the process of measurements due to the quality and efficiency of public institutions and government. The indicators described in the text, created by independent international organizations, were used to elaborate country rankings, which helped to identify the differences between quality of government processes. The article presents the most popular indexes, which estimate the scale of this phenomenon in Poland against the background of the European Union. Poland is placed on very low position in this comparison, which means the country is wrongly managed. Strengthening of Poland's position in the European Union structures requires redesigning of many public institutions, economic reforms, and "remedying" political life.
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V. (2003). "Public sector efficiency: An international comparison", Working Paper, nr 242, European Central Bank, lipiec.
 • Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V. (2006). "Public sector efficiency: Evidence for new EU member states and emerging markets", Working Paper, nr 581, European Central Bank, styczeń.
 • Alesina A. (1997). "The political economy of high and low growth", w: B. Pleskovic, J. Stiglitz (red.), Proceedings of the Annual World Bank Conference on Development Economics. Washington D.C.: World Bank, s. 217-248.
 • Avellaneda S.D. (2006). Good Governance, Institutions and Economic Development: Beyond the Conventional Wisdom, artykuł prezentowany podczas Forum de Recerca, Departament de Ciencies Politiques i Socials, Universität Pompeu Fabra, Barcelona, 3 maja.
 • Bovaird T., Löffler E. (2003). Public Management and Governance. London-New York: Routledge.
 • Campos N.F. (2000). "Context is everything: Measuring institutional change in transition economies", Policy Research Working Paper, nr 2269, World Bank, styczeń.
 • Clague C. ( 19 97). Institutions and Economic Development: Growth and Governance in Less-Developed and Post-Socialist Countries. Baltimore-London: The John Hopkins University Press.
 • Czaputowicz J. (2005). "Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji", Służba Cywilna, nr 10.
 • Dębicki M. (2002/2003). "Administracja publiczna - trendy i wyzwania", Służba Cywilna, nr 5.
 • European Commission (2001). White Paper of the European Union on Good Governance. Brussels, 25 lipca.
 • Feng Y. (2003). Democracy, Governance and Economic Performance: Theory and Evidence. Cambridge: MIT Press.
 • Freedom House (1997; 1998; 1999; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006). Nations in Transit. Democratization in East Central Europe and Eurasia. New York-Washington.
 • Godłów-Legiędź J. (2005). "Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej", Ekonomista, nr 2.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2003). "Governance matters III: Governance indicators for 1996--2002", Policy Research Working Paper, nr 3106. Washington D.C.: World Bank, 30 czerwiec.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2005). "Governance matters IV: Governance indicators for 1996--2004", Policy Research Working Paper, nr 3630. Washington D.C.: World Bank, 9 maja.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2006). "Governance matters V: Governance indicators for 1996-2005", Policy Research Working Paper, nr 4012. Washington D.C.: World Bank, 15 września.
 • Kaufmann D., Kraay A., Zoido-Lobaton P. (1999). "Governance matters", Policy Research Working Paper, nr 2196, The World Bank Development Research Group Macroeconomics and Growth and World Bank Institute Governance, Regulation, and Finance, październik.
 • Kaufmann D., Kraay A., Zoido-Lobaton P. (2000). "Governance matters: From measurement to action", Finance and Development, nr 37(2), Washington D.C.: International Monetary Fund.
 • Kaufmann D., Kraay A., Zoido-Lobaton P. (2002). "Governance matters II: Updated indicators for 2000-2001", Policy Research Working Paper, nr 2772. Washington D.C.: World Bank, luty.
 • Knack S., Keefer P. (1995). "Institutions and economic performance: Cross country tests using alternative institutional measures", Economics and Politics, t. 7, nr 3, s. 207-227.
 • Knack S. (red.) (2003). Democracy, Governance and Growth. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Komisja Europejska (2001). White Paper of the European Union on Good Governance. COM, lipiec.
 • Kubiak A. (2003). Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. (1998). "The quality of government", Journal of Law, Economic and Organisation, nr 15.
 • Landman T., Häusermann J. (2003). Map-Making and Analysis of the Main International Initiatives on Developing Indicators on Democracy and Good Governance. Report for the Statistical Office of the Commission of the European Communities (EUROSTAT). Colchester: University of Essex - Human Rights Centre, lipiec.
 • Lis S. (2001). Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej. Warszawa: Materiały Siódmego Kongresu Ekonomistów Polskich, zeszyt 22.
 • Mauro P. (1995). "Corruption and growth", Quarterly Journal of Economics, t.110, nr 3.
 • Mazur S. (2005). Historia administracji publicznej, w: J. Hausner (red.}, Administracja publiczna, wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Osborne D.G. (1991). "Jak lepiej rządzić?", Samorząd Terytorialny, nr 10.
 • Punyaratabandhu S. (2004). Commitment to Good Governance, Development, and Poverty Reduction: Methodological Issues in the Evaluation of Progress at National and Local Levels, National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand, artykuł przygotowany na Sixth Session of the Committee on Development Policy, 29 marca-2 kwietnia.
 • Rosselet-McCauley S. (2006). Methodology and Principles of Analysis. IMD World Competitiveness Yearbook.
 • Schöler G., Walther C. (2003). A Practical Guidebook on Strategic Management f or Municipal Administration. The World Bank, Bertelsmann Foundation.
 • Sułek M. (2004). "Rankingi i ratingi w badaniu stosunków międzynarodowych", Stosunki Międzynarodowe - International Relations, nr 3-4.
 • Szeląg T. (2003). "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek w świetle raportu Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania", w: Procesy Integracyjne w gospodarce światowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Transparency International (2005). Globalny Barometr Korupcji.
 • Van de Walle S. (2005). Measuring Bureaucratic Quality in Governance Indicators, Institut voor de Overheid, artykuł zaprezentowany na 8 konferencji Public Management Research Conference, Los Angeles, 29 września-1 października.
 • Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A. (2007), Pomiar pracy administracji publicznej. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A. (2007). "Governance jako nowy sposób zarządzania sprawami publicznymi", w: J. Sokołowski i Z. Przybyła (red.), Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Wojciechowski E. (2007). "Wpływ globalizacji na reorientację modelu zarządzania publicznego", w: J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, t. 2. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Wojciechowski E. (2007). Rządzenie publiczne czy governance? Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Wojciechowski E. (2007). "Zarządzanie w sektorze publicznym - od modelu tradycyjnego do governance", w: D. Strahl (red.), Gospodarka lokalna -w teorii i praktyce. Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1164.
 • Wójtowicz G. (2004). "Konkurencyjność", Rzeczpospolita, nr 284.
 • Wojtyna A. (2002). "Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji", Narodowa, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b66336f-8b83-48c7-b704-638de72a3bab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.