PL EN


2013 | 51 | 2 - Duchowość | 165-193
Article title

Istota i przymioty wiary w świetle kazań bł. Honorata Koźmińskiego

Authors
Content
Title variants
EN
The Essence and Attributes of Faith in the Light of the Sermons of the Blessed Honorat Koźmiński
DE
Wesen und Merkmale des Glaubens im Lichte der Predigten des sel. Honorat Koźmiński
FR
L’essentiel et les attributs de la foi à la lumière des homélies du bienheureux Honorat Koźmiński
Languages of publication
PL IT
Abstracts
IT
L’essenza e le qalita’ della fede secondo le prediche del beato Onorato Beato Onorato presentava la fede come la grazia soprannaturale, che esige una certa collaborazione da parte d’uomo. Sottolineava, che la grazia della fede ci porta una certa capacita’, grazie alla quale riusciamo ad accogliere tutta la Rivelazione. Oviamente dobbiamo dire, che la fede deve avere un proprio oggetto, che sarebbe la Rivelazione di Dio, inclusa nell’insegnamento e nella interpretazione della Chiesa. Secondo p. Onorato il motivo e l’oggetto della fede si trova in stomolante l’amore di Dio, che vuole una risposta da parte d’amore umano. Proprio il credere all’amore di Dio porta uomo a compiere la sua soprannaturale vocazione di unificazione con Dio. Per questo p. Koźmiński diceva, che la fede e’ un fondamento non soltanto della vita terrena, ma soprattutto della vita spirituale. Allora possiamo dire, che la fede presentata dal beato Onorato si rivela come un obbligo che proviene dall’essenza d’uomo. Il Beato spiegava anche, che non basta una conoscenza degli articoli della fede, dei comportamenti cristiani, se prima la nostra conoscenza non verra’ animata da fede e amore. P. Koźmiński diceva che la vera fede porta sempre con se l’umilta’, specialmente quando ci accorgiamo di mancanza della nostra mente sulla strada della conoscenza di Dio. Per questo considerava la fede come l’offerta, un sacrificio da parte di tutti i sensi, di potesta’, che si trovano nella persona mana. Il Beato nelle sue prediche ha mostrato anche le differenze, che ci sono tra la fede come una virtu’ infusa e la fede attuale, tra la fede generale ed esplicita, la fede cieca e ragionevole, oppure tra la fede naturale e soprannaturale, facendoci capire, che la vera fede, come atto umano, cioe’ una fede viva consiste nelle opere buone.
Keywords
Year
Volume
51
Pages
165-193
Physical description
Contributors
References
 • Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 1999.
 • Benedykt XVI, Deus caritatis est, Kraków 2006.
 • J. Bochenek, Zarys ascetyki, Warszawa 1972.
 • E. Briere, O potędze miłości. Myśli dla zwykłych chrześcijan, (tłum.) I. Zaleska, Warszawa – Leszno 1991.
 • Jan Paweł II, Co to znaczy wierzyć?, Warszawa 1989.
 • Jan Paweł II, Fides et ratio, Città del Vaticano 1998.
 • R. Kostecki, Tajemnica współżycia z Bogiem. Zagadnienie cnót teologicznych wiary, nadziei i miłości, Kraków 1983.
 • H. Koźmiński, O Chrzcie naszym, w: tenże, Pisma, B. Kazania, t. 1, Kazania na różne uroczystości w roku, cz. 1, mps w Bibliotece Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu.
 • H. Koźmiński, O wierze ogólnej i wyraźnej /implicite et explicite/, w: H. Koźmiński, Pisma, B. Kazania, t. 8, Nauki katechizmowe, mps w Bibliotece Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu. .
 • H. Koźmiński, Pisma, B. Kazania, t. 8, Nauki katechizmowe, mps w Bibliotece Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu.
 • H. Koźmiński, Że wiara j. wiarą z miłości i że bez mił j. martwa, w: Tenże, Pisma, B. Kazania, t. 1, cz. 2, mps w Bibliotece Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu.
 • H. Koźmiński, O służbie Bożej, w: tenże, Pisma, B. Kazania, t. 4, Kazania i przemówienia na różne tematy, mps w Bibliotece Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu.
 • H. Koźmiński, Na Boże Narodzenie 1897 r., w: J. R. Bar, G. Bartoszewski (red.), Wybór pism o. Honorata Koźmińskiego, cz. 1, Przemówienia o życiu zakonnym. Środki do leczenia chorób duszy, Warszawa 1981, s. 75.
 • H. Koźmiński, Wstęp do kazania na Niedz 2ą Adwentu, w: H. Koźmiński, Pisma, B. Kazania, t. 11, Kazania na różne tematy, wstępy do kazań, mps w Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu. BWPK, s. 13.
 • Maria Eugeniusz od Dz. Jezus, Chcę widzieć Boga, (tłum. W. Ryszka), Kraków 1982.
 • G. Matlak, Duchowość dolorystów. Studium na podstawie dokumentów Zgromadzenia i pism bł. Honorat Koźmińskiego, Kraków 2013.
 • J. Morales, Wprowadzenie do teologii, (tłum. P. Rak), Kraków 2006.
 • J. Pieper, O miłości, nadziei i wierze,(tłum.) I. Gano, K. Michalski, Poznań 2000.
 • T. Płonka, Świętość Kościoła Katolickiego w pismach bł. Honorata, w: T. Płonka (red.), W szkole świętości błogosławionego Honorata, Sandomierz – Zakroczym 2008, s. 177. ¬
 • J. Ratzinger – Benedykt XVI, Odkryć oblicze Boga, Kraków 2006.
 • J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, (tłum. W. Szymona), Kraków 2005.
 • J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, (tłum. Z. Włodkowa), Kraków 1994.
 • W. Sugier, Zjednoczenie mistyczne w nauce bł. Honorata Koźmińskiego, Gorzów Wielkopolski 2007.
 • M. Szymula, Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1999.
 • A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, (tłum.) P. Mańkowski, Kraków 1948, s. 430.
 • L. J. Trese, W co wierzymy. Podstawy wiary i życia chrześcijańskiego, (tłum. W. M. Krawczyk), Kraków 2007.
 • S. Urbański, Teologia życia mistycznego. Studium polskiej mistyki (1914-1939), Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0585-5594
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b683c62-6b65-49c1-aab1-ff9edb2a69c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.