PL EN


2018 | 21 | 2 | 9-11
Article title

Wprowadzenie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Profesja nauczyciela wymaga nieustannego doskonalenia się, zdobywania wiedzy, ale także pracy nad własnym rozwojem. Nauczyciel nie może zatrzymać się w miejscu. Należy zgodzić się z Robertem Kwaśnicą, że nauczyciela trzeba wspierać w jego rozwoju, bowiem to on oddziałuje na wychowanków całym swoim życiem. Skoro nauczyciele to osoby obarczone wyjątkową odpowiedzialnością za edukację młodych pokoleń – a tym samym za kształtowanie przyszłości – to zawód ten powinni wykonywać najlepsi z najlepszych. Nierzadko też, jak o tym świadczą m.in. zebrane w niniejszym numerze teksty, możemy takie osoby wskazać. Paradoks polega jedynie na tym, że dostęp do tego zawodu mają praktycznie wszyscy, ponieważ „wymóg posiadania wykształcenia wyższego nie jest rzeczywistą barierą, a cechy osobowości nie są w żaden sposób identyfikowane”. Cóż zatem zrobić? Jak zmienić system kształcenia nauczycieli? Jakie wymagania stawiać kandydatom do tego zawodu? Jak zapewnić instytucjom oświatowym napływ kadr, które za życiowe motto przyjmą ignacjańską zasadę magis – sięgania po to, co więcej, wyżej?
Keywords
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
9-11
Physical description
Contributors
References
  • Ablewicz K. , Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków 1994, s. 46.
  • Dawid J.W. , O duszy nauczycielstwa, wyd. 3, Warszawa 1946, s. 27. Pierwodruk w: „Ruch Pedagogiczny” 1912 nr 3, s. 49–55; nr 4, s. 65–71.
  • Dybowska E. , Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, Kraków 2013, s. 173.
  • Kochanowicz J. , Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 roku, Kraków 2001, s. 33.
  • Królikowska A. , Topij-Stempińska B. , Wizerunek nauczyciela we współczesnym społeczeństwie polskim, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2014, nr 4, s. 19.
  • Kwaśnica R. , Wprowadzenie do myślenia. O wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, Wrocław 1994, s. 10.
  • Szulakiewicz W. , Nauczyciele i ich edukacja. W kręgu idei lwowskiej pedeutologii, Toruń 2017, s. 194.
  • Śliwerski B. , Pamięć społeczna a historyczna w naukach pedagogicznych, w: Umieszczeni w przeszłości. Pamięć w naukach pedagogicznych, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2016, s. 45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b712fbe-2572-4f9e-8f51-71a9fe41364b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.