PL EN


2016 | 5 | 6-28
Article title

Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest szczegółowa charakterystyka istoty, składników, roli i znaczenia doświadczenia we współczesnej gastronomii i turystyce kulinarnej. W pracy zaprezentowano m.in.: piramidę potrzeb konsumenta (turysty kulinarnego), która wskazuje na ciągłe różnicowanie i wzrost znaczenia potrzeb wyższego rzędu (społecznych, szacunku i uznania, samorealizacji). Następnie scharakteryzowano uniwersalne i indywidualne wymiary produktu gastronomicznego. Ich analiza dowiodła, że w szerokim rozumieniu jest to produkt bardzo skomplikowany, wieloaspektowy, zawierający liczne elementy materialne, jak i niematerialne. Kluczowa okazuje się przy tym relacja pomiędzy produktem oczekiwanym a psychologicznym. O ostatecznej satysfakcji klienta decyduje przekroczenie jego oczekiwań, zaskoczenie, wzbudzenie żywych emocji, wywołanie zachwytu (tzw. efekt „wow!”). W odrębnym rozdziale zaprezentowano szerokie możliwości i sposoby kreowania wyjątkowego, ponadprzeciętnego doświadczenia w gastronomii i turystyce kulinarnej. Na atrakcyjność „podróży w poszukiwaniu nowych smaków” składają się trzy nierozłączne komponenty: żywność, poznanie i doświadczenie. Zaprezentowane w artykule rozważania prowadzą do zasadniczej konkluzji: turystyka kulinarna jest doskonałą emanacją współczesnej gospodarki doświadczeń.
Year
Issue
5
Pages
6-28
Physical description
Dates
online
2016-09-01
Contributors
 • Uniersytet Łódzki
References
 • Boguszewicz-Kreft M., 2010, Doświadczenie jako propozycja wartości dla klienta, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej”, Finanse i Marketing, nr 3 (52), s. 79-91
 • Buczkowska-Gołąbek K., 2015, Foodie w podróży, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 173-190
 • Derek M. (red.), 2013a, Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 52, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, ss. 154
 • Derek M., 2013b, Kierunki rozwoju usług gastronomicznych w warszawskiej dzielnicy Śródmieście, [w:] M. Derek (red.), Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 52, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 85–100
 • Durydiwka M., 2013, Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, [w:] M. Derek (red.), Turystyka kulinarna, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 52, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 9-30
 • Gołębiowska J., 2015, Socjologia jedzenia – niezbędne uzupełnienie badań nad turystyką kulinarną, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 43-54
 • Gwiazdowska K., Kowalczyk A., 2015, Zmiany upodobań żywieniowych i zainteresowanie kuchniami etnicznymi – przyczynek do turystyki (kulinarnej?), „Turystyka Kulturowa”, Nr 9, s. 6-24
 • Hall C. M., Mitchell R., 2005, Gastronomic tourism: Comparing food and wine tourism experiences, [w:] M. Novelli (red.), Niche tourism: Contemporary issues, trends and cases, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, s. 73-88
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wyd. II, PWE, Warszawa, ss. 464
 • Kivela J., Crotts R., 2006, Tourism and gastronomy: gastronomy’s influence on how tourists experience a destination, „Journal of Hospitality and Tourism”, 3(30), s. 354-37
 • Krakowiak B., Stasiak A. (red.), 2015, Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, ss. 376
 • Krippendorf J., 1971, Marketing im Fremdsverkher, „Berner Studien zum Fremdsverkher”, Heft 17, Bern
 • LaSalle D., Britton T. A., 2003, Priceless. Turning ordinary products into extraordinary experience, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, ss. 208
 • Lewandowski H. J., 2015, Uwarunkowania rozwoju regionalnego produktu kulinarnego, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 79-98
 • Long M. L. (red.), 1998, Culinary Tourism, University Press of Kenkucky, ss. 320
 • Milewska M., Prączko A., Stasiak A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa, ss. 364
 • Mruk H., Rutkowski I. P., 1999, Strategia produktu, wyd. II, zmienione, PWE, Warszawa
 • OESD, 2012, Food and the Tourism Experience. The OECD-Korea Workshop, OESD Studies on Tourism, OESD Publishing, ss. 173
 • Pine B. J., Gilmore J. H., 1999, The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, ss. 254
 • Plebańczyk K., 2013, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, „Turystyka Kulturowa”, Nr 10, s. 23-38
 • Richards G., 2015, Food experience as integrated destination marketing strategy, paper presented at the World Food Tourism Summit in Estoril, Portugal, 10.04. 2015 r. (w wersji elektronicznej: https://www.academia.edu/12107978/Food_experience_as_integrated_destination_marketing_strategy)
 • Richards G., 2012, An overview of food and tourism trends and policies, [w:] Food and the Tourism Experience. The OECD-Korea Workshop, OESD Studies on Tourism, OESD Publishing, s. 13-46
 • Skowronek I., 2012, Marketing doświadczeń. Od doświadczenia klienta do wizerunku firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, ss. 286
 • Stasiak A., 2007, Gastronomia jako produkt turystyczny, z. 11, „Turystyka i Hotelarstwo”, s. 103-129
 • Stasiak A., 2013a, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23/1, s. 29-38
 • Stasiak A., 2013b, Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23/2, s. 65-74
 • Stasiak A., 2015a, Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 119-150
 • Stasiak A., 2015b, Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podsta¬wą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 379, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 332-347
 • Stasiak A., 2015c, Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń, [w:] G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 53-69
 • Sala J., 2004, Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa, ss. 228
 • Tomaszewska-Bolałek 2015, Foodies na turystycznym szlaku, czyli obraz turystyki kulinarnej według polskich blogerów, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 191-200
 • Tomczyk-Miczka E., 2015, Jak zmierzyć zawartość kultury w turystyce kulinarnej? Atrakcje kulinarne: moda czy autentyczne zapotrzebowanie?, [w:] B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, ROTWŁ, Łódź, s. 55-63
 • UNWTO, 2012, Global Report on Food Tourism, UNWTO, Madrid, ss. 68
 • Williams H. A., Williams Jr. R. L., Omar M., 2014, Experiencing the experience: an examination of the significance of impact factors during the three stages of transnational gastronomic tourism, „Transnational Marketing Journal”, Vol. 2, Nr 1, s. 21-37
 • Žuromskaite B., 2009, Rozwój turystyki kulinarnej na Litwie, „Turystyka Kulturowa”, Nr 12, s. 21-32
 • http//dineinthedark.pl (data łączenia: 20.06.2016)
 • http://www.totalevents.pl (data łączenia: 20.06.2016)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b803505-ea1c-495a-8278-b3b026be57f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.