PL EN


2015 | 18 | 3 | 381-431
Article title

Osoba czy przypadek kliniczny? Podmiotowe postrzeganie pacjenta przez psychoterapeutę a pozytywna zmiana u pacjenta w toku psychoterapii.

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Therapist’s humanization of the patient: Promoting and interfering factors.
Conference
Wyniki badań z obszaru psychologii w służbie psychoterapii // Research findings from the field of psychology in the service of psychotherapy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W ramach dynamicznie rozwijającego się nurtu badań nad czynnikami warunkującymi efektywność psychoterapii wyodrębniono nie tylko techniki terapeutyczne o dowiedzionej skuteczności w terapii określonych zaburzeń, lecz także te elementy relacji terapeutycznej, które w istotny sposób wiążą się ze skutecznością psychoterapii. Do tych ostatnich zaliczono sojusz terapeutyczny oraz empatię terapeuty. Oba te pojęcia są złożonymi, wielowymiarowymi konstruktami, których wspólnym elementem wydaje się podmiotowy stosunek terapeuty do klienta – przypisywanie mu psychologicznej głębi oraz sprawczości. W tym kontekście zadajemy pytanie o czynniki mogące owo podmiotowe postrzeganie facylitować oraz takie, które mogą je utrudniać czy wręcz hamować. Odpowiedzi na powyższe pytanie poszukujemy w literaturze dotyczącej psychoterapii, a także w obszarze psychologii społecznej. Uwzględniając wnioski płynące z badań prowadzonych w ramach obu tych dziedzin, formułujemy przesłanki dla praktyki klinicznej, ukierunkowane na wzmacnianie dwupodmiotowej relacji między terapeutą a klientem, a także pytania badawcze mające na celu ich weryfikację.
EN
The dynamic development of research focusing on effective elements in psychotherapy has revealed not only which therapeutic techniques are particularly effective in treating specific disorders, but also which elements of the therapeutic relationship make psychotherapy work. The latter include therapeutic alliance and therapist’s empathy. Both of these concepts are complex, multidimensional constructs; they seem to share one crucial element – the humanization (mentalization) of the client: the fact that the therapist ascribes psychological depth and agency to his / her patient. In this context, we formulate a question concerning the factors that might facilitate or interfere with this kind of therapist’s attitude. We look for an answer to this question not only in the literature on psychotherapy but also in the area of social psychology. Taking into consideration the conclusions derived from both research domains, we formulate recommendations for clinical practice intended to humanize the relationship between the therapist and his / her client. We also formulate research questions aimed at empirical verification of the recommendations.
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
381-431
Physical description
Contributors
  • Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-81 5 Warszawa
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
  • Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b8175ce-e48b-4a50-8a6a-0c8c2fd15d2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.