PL EN


2017 | 483 | 18-28
Article title

System wartości a satysfakcja jednostki z życia zawodowego ‒ wyniki badań

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z czynników wpływających na subiektywnie odczuwaną przez jednostkę satysfakcję z różnych aspektów życia jest przyjęty przez nią system wartości, rozumiany najogólniej jako hierarchicznie uporządkowany zbiór norm, zasad, wartości, przekonań i idei postępowania. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pierwotnych zrealizowanych w 2016 roku z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety bezpośredniej, a dotyczących zadowolenia jednostki z różnych aspektów życia zawodowego, w zależności od wyznawanego systemu wartości. Badania zostały przeprowadzone na losowo dobranej próbie (dobór warstwowo-proporcjonalny) 426 mieszkańców czterech sąsiadujących ze sobą powiatów ‒ dwóch z woj. zachodniopomorskiego i dwóch z woj. wielkopolskiego (błąd oszacowania wyniósł 5%). Wynika z nich, że większość ankietowanych jest raczej zadowolona lub zadowolona z pracy, chociaż poziom satysfakcji z niej jest niższy niż z życia osobistego, co wpływa na subiektywną ocenę jakości życia ogółem. Relatywnie wyższy jest poziom satysfakcji z pracy osób uznających, że jakość ich życia zależy wyłącznie od nich, niż osób, które uważają, iż o ich życiu i satysfakcji z niego decyduje głównie los/przypadek. Przeprowadzona analiza skupień wykazała, że deklarowane przez respondentów wartości mają wpływ przede wszystkim na różnice w postrzeganiu przez nich ważności analizowanych aspektów życia zawodowego, co w rezultacie znajduje swoje odzwierciedlenie także w satysfakcji z nich.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b8964c6-2f27-499a-97e2-39387adfb56d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.