PL EN


2017 | 24 | 73-78
Article title

Sprawcy i kara. Skazani w PRL na karę konfiskaty mienia

Content
Title variants
EN
Perpetrators and punishment. Sentenced in the Polish People's Republic to the penalty of confiscation of property
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Punishment of confiscation of estate, property, possessions - one of the oldest sanctions applied for committing crimes occurred. Punishment was applied in criminal justice systems of totalitarian states: Nazi Germany and Soviet Russia, in socialistic countries also. In article, I present criminological research of persons convicted on punishment of confiscation in 80. of XX century in Poland. I analyse purpose of this punishment in specific political and economic system – socialistic system in Poland at 80. of XX c.
Contributors
References
  • J. Baszkiewicz, Wolność, równość, własność. Rewolucje burżuazyjne, Warszawa 1981
  • M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994
  • R. Lemkin, Rozwój sowieckiego ustawodawstwa karnego, w: Kodeks karny Rosji Sowieckiej 1927r., Seminarium prawa karnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1928
  • P.G. Miszunin, Oczerki po istorii sowitskogo ugołownogo prawa, 1917 -1918, Moskwa 1954
  • F. Połomski, Prawo własności a tzw. Rozwiązanie kwestii żydowskiej w Niemczech hitlerowskich, Wrocław 1991
  • I. Rzeplińska, Konfiskata mienia. Studium z historii polityki kryminalnej, INP PAN, Warszawa 1997
  • System Prawa Karnego, Tom 6 , Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, red.: M. Melezini, wyd. C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN
  • D. Wołkogonow, Lenin odtajniony, ”Forum” 1995, nr 26
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b89c352-222e-43d2-8bae-7be389dcd495
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.