PL EN


2014 | 179 | 126-136
Article title

Mała i średnia przedsiębiorczość w systemie polityki społecznej regionu świętokrzyskiego

Content
Title variants
EN
Small and Medium Enterprise in the Social Policy System of Świętokrzyskie Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Following the socio-economic transformation, the area of Świętokrzyskie region has become a problematic area due to the collapse of heavy industry, especially the arms industry. First of all, the plants with mass employment in the northern part of the region collapsed, and it was the population commuting to work from villages that was dismissed. As a result of mass dismissals in the industry and the collapse of numerous smaller plants 250 000 residents of the region have lost their job.
Year
Volume
179
Pages
126-136
Physical description
Contributors
References
 • Analizy i oceny sytuacji na rynku pracy w woj. świętokrzyskim za lata 1999-2010. Opracowania WUP Kielce.
 • Frenkel I.: Ludność, bezrobocie i zatrudnienie na wsi. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 2003.
 • Gębski M.: Rynek pracy. Wybrane problemy. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2008.
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/kielce/ASSETS_11w05_03.pdf [10.02.2011].
 • Jarosiński B.: Bezpieczeństwo socjalne mieszkańców woj. świętokrzyskiego. W: Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Tom II. Red. M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran. WSH, Kielce 2011.
 • Jarosiński B.: Dylematy socjalne mieszkańców wsi na przykładzie regionu świętokrzyskiego. W: Profesjonalna praca socjalna. Warunki skuteczności. Doświadczenia. Kierunki zmian. Red. E. Trafiałek. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2008.
 • Jarosiński J.: Region świętokrzyski - przyczyny braku zmian w strukturze społecznej. Wybrane problemy polityki społecznej i gospodarczej. T. I. Red. A. Kozera. WSSiKS w Chełmie, Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, Chełm, Pińczów 2009.
 • Jarosiński B.: Świętokrzyskie w dobie zmian 1999-2006. Studium polityki regionalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011.
 • Jarubas A.: Wpływ strategii rozwoju woj. świętokrzyskiego na tożsamość regionalną. W: Tożsamość województwa świętokrzyskiego w kontekście kraju i Unii Europejskiej. Red. A. Kasińska-Metryka, R. Miernik. Unikat 2, Kielce 2008.
 • Raport o stanie sektora MSP w latach 2008-2009. Warszawa 2010.
 • Rocznik statystyczny województw 2005. Warszawa 2006.
 • Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2005. Kielce 2006.
 • Trafiałek E.: Polityka rynku pracy i bezrobocie a perspektywy rozwoju regionu świętokrzyskiego. W: Wybrane problemy polityki społecznej i gospodarczej. T. I. Red. A. Kozera. WSSiKS w Chełmie, Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, Chełm, Pińczów 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b8b0818-7ae6-4ad3-88dc-d88d56ffbeac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.