PL EN


2013 | 2 (13) | 107-125
Article title

Odpowiedzialność za wprowadzanie konsumentów w błąd przez sugerowanie szczególnych właściwości żywności

Content
Title variants
EN
Liability for misleading consumers by suggesting specific properties of food
IT
La responsabilità per aver indotto i consumatori in errore suggerendo particolari proprietà degli alimenti
Languages of publication
PL EN IT
Abstracts
EN
There is no efficient measure available in Polish food law which would prevent consumers from being misled by information suggesting that a certain product has specific properties (while all other products of that kind also have them). The present situation when heavy penalties for distorting the picture of a product (to the result similar to that of fraudulent misrepresentation) may be avoided, even seems to encourage such manipulation practices. The only penalty that may be administered is a fine for marketing a product of commercial quality which does not match the description. This sanction, however, is insufficiently severe to act as a deterrent. Therefore it is postulated that the current regulations should be modified to account for situations in which customers are misled by true information but presented unfairly.
IT
Nel caso di indurre i consumatori in errore suggerendo particolari proprietà del prodotto, benché le possiedano tutti i prodotti simili, il sistema polacco del diritto alimentare non consente un’azione efficace contro questa pratica. L’attuale situazione favorisce addirittura questa forma di manipolazione del comportamento del consumatore. Essa permette di evitare una pesante punizione, nonostante avvenga la distorsione dell’immagine del prodotto nella misura uguale al riferimento delle informazioni false su di esso. L’unica sanzione – una punizione pecuniaria per aver immesso in circolazione gli alimenti dalla qualità commerciale non conforme all’etichettatura, non è sufficientemente motivante. Risultano necessari gli emendamenti alle regole, tenenti conto delle situazioni in cui l’errore è indotto dall’informazione vera, ma fornita in modo non accurato.
Keywords
Year
Issue
Pages
107-125
Physical description
Contributors
 • Toruń
References
 • Daniewski M. (2003), Skład kwasów tłuszczowych wybranych olejów jadalnych, „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 54, nr 3.
 • Dauses M., Strum M. (1997), Prawne podstawy ochrony konsumenta na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, z. 1.
 • Gronkiewicz-Waltz H. (2011), (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa.
 • Korzycka-Iwanow M. (2005), Prawo żywnościowe – relacje do prawa rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 5.
 • Korzycka-Iwanow M. (2007), Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa.
 • Krasnowska G., Salejda A. (2011), Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 1.
 • Lewicki M. (2002), Pojęcie sankcji prawnej w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo”, z. 8.
 • Łętowska E. (1999), Prawo umów konsumenckich, Warszawa.
 • Łukasik P. (2008), Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Wybrane aspekty zachowań nabywców, Lublin.
 • Malarewicz A. (2009), Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa.
 • Michalak A. (2008), Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa.
 • Mikłaszewicz P. (2008), Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Nitecka E. (2000), (red.), Prawo żywnościowe Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Nowińska E. (2012), (red.), Nieuczciwe praktyki rynkowe: ocena regulacji, Kraków.
 • Ozimek I., Gutowska K. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności. Kryteria zróżnicowania, Warszawa.
 • Rutkowska-Tomaszewska E. (2011), Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich, Warszawa.
 • Sieradzka M. (2008), Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa.
 • Stahl M. (2011), (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa.
 • Stefanicki R. (2006), Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w świetle dyrektywy 2005/29, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 10.
 • Stefanicki R. (2007), Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Stefanicki R. (2009), Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Warszawa.
 • Stefanicki R. (2011), Prawo uczciwej konkurencji a ochrona konsumentów w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, „Studia Prawa Prywatnego”, nr 2.
 • Szwaja J. (2013), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa.
 • Szydło M. (2003), Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych, „Studia Prawnicze”, nr 4.
 • Taczanowski M. (2009), Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Tischner A. (2006), Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, z. 1.
 • Wesołowska-Szymecka A. (2013), (red.), Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz, Warszawa.
 • Wojciechowski P. (2011), Z problematyki odpowiedzialności administracyjnej i karnej w prawie żywnościowym, „Przegląd Prawa Rolnego”, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b921252-bf31-47eb-9ff2-22d8674550c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.