PL EN


2016 | 7 | 1 | 8
Article title

Przegląd kluczowych mechanizmów generowania dochodów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych

Authors
Content
Title variants
EN
Review of key retirement income methanisms in the United States
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article describes the major financial mechanisms that are used to generate retirement income in the US (United States). Financing retirement has become an increasingly important topic with recent news about the financial troubles of ZUS (Social Insurance Institution) in Poland and Social Security in the US. Due to strong economic and demographic pressures, saving for retirement has become even more significant. Each retirement income mechanism is discussed in terms of historical backgrounds, functions, advantages, disadvantages, or survey data. The article’s objective is to provide a concise summary of Social Security, pensions, financial investments, and 401(k) retirement plans while offering some policy and behavioral recommendations. The 401(k) plans are discussed in more detail since along with Social Security they form the foundation of retirement income for many individuals who are employed in the non-public sector.
PL
Artykuł opisuje główne mechanizmy finansowe, które są wykorzystywane do generowania dochodów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Finansowanie emerytur staje się coraz ważniejszym tematem w kontekście coraz częstszych informacji o kłopotach finansowych ZUS i Social Security. Z powodu silnych nacisków ekonomicznych i pogarszajacej się sytuacji demograficznej oszczędzanie na emeryturę staje się jeszcze bardziej istotne. W artykule zostały omówione mechanizmy tworzenia dochodów emerytalnych od strony środowiska historycznego, funkcji, zalet, wad, lub danych ankietowych. Celem artykułu jest przedstawienie zwięzłego podsumowania Social Security, emerytur, inwestycji finansowych, oraz planów emerytalnych 401(k) oraz przedstawienie kilku autorskich rekomendacji. Plany emerytlane 401(k) są omówione bardziej szczegółowo, ponieważ wraz z Social Security stanowią podstawę dochodów emerytalnych dla wielu osób, które są zatrudnione w sektorze niepublicznym.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b92195e-f5ac-494f-a2ca-14bf691f9063
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.