PL EN


2017 | 2/2017 (68), t.2 | 33-38
Article title

American Exceptionalism and the American Dream

Authors
Content
Title variants
EN
Wyjątkowość narodu amerykańskiego a „amerykański sen”
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
America’s early national history is intended to demonstrate that certain values imbedded early on compose what Americans still think of as American exceptionalism. Individual economic interests merged with ethical values and rules of personal conduct to express the nation’s social and political goals. Nations often pride themselves on a perceived sense of historical exceptionalism. Claims of exceptionalism usually assume the exclusive and superior qualities of a people. However, American exceptionalism differs from others in two ways. The first is in its strong emphasis on economic values, while joining this approach to theology and the institutions of government. The second distinctive facet of American exceptionalism is the conviction that it is not exclusive to one people or resting on inherent racial traits, but based on core values as noted above and practices that can and should be exported to others.
Wczesna historia Ameryki ma na celu zademonstrowanie, że pewne wartości zostały dawno włączone do tworzenia tego, co Amerykanie nadal uważają za swoją wyjątkowość. Indywidualne interesy gospodarcze w połączeniu z wartościami etycznymi i regułami postępowania wyrażają cele społeczne i polityczne amerykańskiego narodu. Narody często szczycą się poczuciem wyjątkowości historycznej, które u siebie postrzegają. Roszczenia do bycia wyjątkowym zwykle zakładają niepowtarzalne, wyjątkowe cechy ludzi tworzących dany naród. Jednak amerykańska wyjątkowość różni się od innych w dwóch wymiarach. Pierwszym z nich jest silny nacisk na wartości ekonomiczne, przy jednoczesnym zastosowaniu tego podejścia do teologii i instytucji rządowych. Drugą wyróżniającą się cechą amerykańskiej wyjątkowości jest przekonanie, że nie jest ona wyłączna dla jednego narodu ani nie opiera się na wrodzonych cechach rasowych, ale bazuje na kluczowych wartościach wymienionych powyżej oraz praktykach, które mogą i powinny być przekazywane innym.
Year
Pages
33-38
Physical description
Dates
online
2017-07-05
Contributors
author
  • Baruch College and the Graduate Center, City University of New York
References
  • Buder, S. (2009). Capitalizing on Change: A Social History of American Business. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
  • Chenney, D. and Cheyney, L. (2015). Exceptional Why the World Needs a Powerful America. New York: Threshold Editions.
  • Ely Jr, J.W. (1998). The Guardian of Every Other Right: A Constitutional History of Property Rights (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
  • Gordon, R.J. (2016). The Rise and Fall of American Growth. Princeton: Princeton University Press.
  • Hounshell, D.A. (1984). From the American System to Mass Production, 1800–1932. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
  • Keynes, J.M. (1936; 2007). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan.
  • Kidd, T. (2010). God of Liberty: A Religious History of the American Revolution. New York: Basic Books.
  • Lipset, S.M. (1996). American Exceptionalism: A Double Edged Sword. New York: W.W. Norton & Co.
  • Vance, J.D. (2016). Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis. New York: Harper Collins.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b92202e-d70d-45b0-9d81-aeae88549c5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.