PL EN


2011 | 17 | 35-53
Article title

Polskie parateksty Poematu bez bohatera Anny Achmatowej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Polish paratexts of Anna Achmatowa’s ”Poem Without a Hero”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Using the Polish translations of Anna Akhmatova Poem Without a H ero the author analyzes various types of paratexts of the translation. She differentiates between the original (author’s) paratexts, the translator’s paratexts and the editor’s paratexts. Moreover, she marks out the verbal and the non-verbal paratexts. Finally, she points to the existence of a „paratextual network” accompanying the original version of a given text.
Year
Volume
17
Pages
35-53
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Achmatowa A., [1998], Поэма без героя – Poemat bez bohatera, przeł. G.Gieysztor, Styl, Warszawa.
 • Achmatowa A., [1993], Ballada noworoczna, [w:] eadem, Pojedynek miłości, przeł. J. Maśliński, Spółdzielnia Wydawnicza ANAGRAM, Warszawa, s. 60.
 • Цивьян Т. В., [2001], Семиотические путешествия, СПб. Изд-во Ивана имбаха, Санкт-Петербург, s. 184-195.
 • Демидова А., [2010], Ахматовские зеркала. Комментарий актрисы. ПРО-ЗАиК, Москва 2010, [online] http://www.demidova.ru/books/ahmzerkala/text/6.php – 5.03.2010.
 • Drawicz A., [1998], Achmatowa; talent i męstwo, [w:] Achmatowa A., Poemat bez bohatera. Tryptyk 1940-1962, przeł. Gieysztor G., Wydawnictwo Książkowe Twój STYL, Warszawa, s. 142-147.
 • Eliot T. S., East Coker, przeł. M. Sprusiński, [online] http://www.verbasacra.pl/archiwum/eliotpoz-5.htm – 5.03.2010.
 • Genette G., [1996], Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. A. Milecki, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków, t. 4, cz. 2, s. 316-366.
 • Genette G., [1987], Seuils, édition du Seuil, Paris.
 • Gieysztor G., [1998], Przypisy i uwagi tłumacza, [w:] Achmatowa A., Poemat bez bohatera. Tryptyk 1940-1962, przeł. Gieysztor G., Wydawnictwo Książkowe Twój STYL, Warszawa, s. 118-137.
 • Книга Песнь песней. Глава 2-я, przeł. П. А. Юнгеров, [online] http://biblia.russportal.ru/index.php?id=1xx.jung.asm_j02 – 5.03.2010.
 • Лиснянская И., [1995], Шкатулка с тройным дном: Об А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой, Московский областной музей М. И. Цветаевой в Болшеве, [online] http://www.akhmatova.org/bio/lisnianskaja/lis.htm – 5.03.2010;
 • Majkiewicz A., [2008], Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu. Wczesna proza Elfriede Jelinek, PWN, Warszawa.
 • Найман А., [1995], Поэма без героя, [online] www.ruthenia.ru/60s/ahmatova/naiman.htm – 5.03.2010.
 • Pawlikowska-Jasnorzewska M., Kobieta w oknie, [online] http://wierszowisko.waw.pl/opracowania/Maria_Pawlikowska-Jasnorzewska/74_8085 – 5.03.2010.
 • Pieśń nad Pieśniami, [w:] Biblia Gdańska, [online]. http://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Gdańska/Pieśń_nad_Pieśniami – 5.03.2010.
 • Pieśń nad Pieśniami, [w:] Biblia Warszawska, [online]. http://www.kki.net.pl/~czytelnik44/pnp_BW.htm – 5.03.2010.
 • Smolka I., [2005], Przed i po. O «Poemacie bez bohatera» Anny Achmatowej. Rozmawiają: Tomasz Burek, Piotr Matywiecki, Iwona Smolka, Podkowiański Magazyn Kulturalny 48, [online] http://free.art.pl/podkowa.magazyn/nr48/smolka.htm – 5.03.2010.
 • Szpilman W., [2001], Pianista, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Жуковский В., Светлана, [online] http://ilibrary.ru/text/1085/p.1/index.html – 5.03.2010.
 • Żukowski W., [1825], Świetlana, przeł. A. E. Odyniec, [w:] Odyniec A. E., Poezyje, t. 1., s. 56-63, [online] http://www.club366.ru/books/html/122792.shtml – 5.03.2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1b968047-6192-49f1-9510-65a08a3da940
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.