Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 475 | 100-110

Article title

Realizacja koncepcji budżetu obywatelskiego w koncepcji zarządzania strategicznego na przykładzie wojewódzkich miast Polski

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne z zakresu budżetu obywatelskiego w aspekcie istoty rozwoju lokalnego i koncepcji New Public Management. Koncepcja budżetu obywatelskiego w literaturze była już kilkakrotnie podejmowana, jednak brakuje opracowania dotyczącego jej realizacji w miastach wojewódzkich Polski. Założenia teoretyczne zweryfikowano w wyniku badań przeprowadzonych nad budżetami obywatelskimi w miastach wojewódzkich Polski. Dotyczyły one budżetu partycypacyjnego, wielkości budżetów obywatelskich i postaw społecznych w ich tworzeniu. Analizy posłużyły do określenia rzeczywistego wpływu budżetów obywatelskich na procesy partycypacji społecznej w finansowaniu rozwoju miast, co było celem głównym przyjętym w niniejszym opracowaniu. Artykuł opiera się na studiach literaturowych (zarówno literatury przedmiotu, jak i aktów prawnych) oraz analizie budżetów obywatelskich miast wojewódzkich zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Contributors

author
author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1b9798f9-bc51-43d0-8900-a31709fca97c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.