PL EN


2015 | 1(3) | 113-131
Article title

NATO po agresji Rosji przeciwko Ukrainie - kierunki reformy sojuszu i perspektywy na przyszłość.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Temat artykułu dotyczy przeszłości i przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście coraz bardziej pogarszających się stosunków politycznych i dyplomatycznych między Zachodem a Federacją Rosyjską. Tekst składa się z czterech części. W pierwszej części autor opisuje pokrótce ewolucję NATO koncentrując się na najbardziej charakterystycznych procesach zachodzących w Sojuszu po zakończeniu zimnej wojny. W drugiej części artykułu wymieniono i scharakteryzowano najistotniejsze decyzje i uchwały podjęte na ostatnim szczycie NATO w Newport. Trzecia część tekstu prezentuje problematykę braku bezpieczeństwa państw bałtyckich oraz czynników powodujących ich narażenie na agresję rosyjską. Ostatnia część artykułu przedstawia wnioski i perspektywy wysunięte przez autora w kontekście przyszłej ewolucji NATO. Kwestia napiętych stosunków na linii Rosja-NATO podejmowana jest w różnych aspektach we wszystkich częściach artykułu.
EN
The article raises the subject-matter of the past and future evolution of the North Atlantic Treaty Organization in the context of increasingly worsening political and diplomatic relations between the West and the Russian Federation. The text consists of four parts. In the first part the author briefly describes the evolution of NATO focusing on the most characteristic processes that have taken place within the alliance after the end of the Cold War. In the second part of the article the most relevant decisions and resolutions taken at the last NATO summit in Newport have been enumerated and described. In the third part of the text an issue of the insecurity of the Baltic states has been presented and reasons why these states are the most vulnerable to potential Russian aggression have been outlined. The last part of the text presents author’s conclusions and prospects of future NATO evolution. The question of tense Russia-NATO relations is present in the whole text.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ba02e09-17d6-4f1d-832f-bf1a18d53c05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.