PL EN


2016 | 22 | 579-599
Article title

“The path to God”. Francisco de Herrera the Elder’s wall paintings in the Franciscan Church of St. Bonaventure in Seville

Authors
Content
Title variants
PL
„Droga do Boga”. O zespole malowideł ściennych Francisca de Herrery St. z sewilskiego kościoła Franciszkanów pw. św. Bonawentury
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W latach 1626–1627 Francisco de Herrera St., najpopularniejszy wówczas malarz działający w Sewilli, pokrył ściany tamtejszego kościoła Franciszkanów pw. św. Bonawentury zbiorem malowideł poświęconych historii i duchowości franciszkańskiej, dopełnionych emblematami odnoszącymi się do twórczości teologicznej patrona świątyni. Malowidła te stanowiły podstawę ciekawego programu ikonograficznego o silnej wymowie teologiczno-pedagogicznej, ze względu na kształcących się w tamtejszym klasztorze młodych zakonników, a wiązanego z nazwiskami dwóch wybitnych Braci Mniejszych: Luisa de Rebolledo i Damiána de Lugones. Zbiór ten, bazując na pismach św. Bonawentury, ukazywał przede wszystkim drogę do świętości, wiodącą poprzez zdobywanie mądrości: od wiedzy filozoficznej, poprzez teologię, aż po kontemplację mistyczną, w której poznajemy Boga i jednoczymy się z Nim.
EN
In 1626–1627 Francisco Herrera the Older, back then Seville’s most renowned painter, decorated the walls of the local Franciscan St. Bonaventure’s church with a number of wall paintings dedicated to Franciscan history and spirituality, complemented with emblems related to theological works of the temple’s patron-saint. The paintings became the basis of an interesting iconographic programme with a strong theological and pedagogical message, due to the presence of young monks educated in the monastery, attributed to two notable Friars Minor: Luis de Rebolledo and Damián de Lugones. The collection, based on the works by St. Bonaventure, presented first and foremost the path to sanctity by acquiring wisdom: from philosophical knowledge through theology to mystic contemplation, in which we learn about and unite with God.
Year
Volume
22
Pages
579-599
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
author
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Alciato A., Emblemas, ed. S. Sebastián, ed. 2, Madrid 1993.
 • [St.] Bonawentura z Bagnoregio, Konferencje o sześciu dniach stworzenia albo oświecenia Kościoła. Wydanie synoptyczne tekstu oryginalnego redakcji A oraz B z przekładem polskim, red. i tłum. A. Horowski, Kraków 2008.
 • [St.] Bonawentura z Bagnoregio, Obras. Edición bilingüe, vol. 3, Madrid 1947.
 • [St.] Bonawentura z Bagnoregio, Opera omnia, vol. 5, Quaracchi 1891.
 • [St.] Bonawentura z Bagnoregio, Pisma ascetyczno-mistyczne, Warszawa 1984.
 • Borja J. de, Empresas morales, ed. C. Bravo-Villasante, Madrid 1981.
 • Pacheco F., El arte de la pintura, su antigüedad y su grandeza, ed. B. Bassegoda i Hugas, ed. 2, Madrid 2001 [ed. 1: Sevilla 1649].
 • Pacheco F., Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, ed. P. M. Piñero Ramírez, R. Reyes Cano, Sevilla 1985.
 • Ripa C., Ikonologia, tłum. I. Kania, Kraków 1998.
 • De Herrera a Velázquez. El primer naturalismo en Sevilla, ed. A. E. Pérez Sánchez, B. Navarrete Prieto, Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 2005–2006, Bilbao, Museo de Bellas Artes 2006 [exhibition catalogue] Sevilla–Bilbao 2005.
 • Delenda O., Ros de Barbero A., Francisco de Zurbáran, vol. 2: Los conjuntos y el obrador, Madrid 2010.
 • Fernández López J., Programas iconográficos de la pintura barroca sevillana del siglo XVII, ed. 2, Sevilla 2002.
 • Gutiérrez Pastor I., Herrera. Francisco de Herrera, [in:] The dictionary of art, vol. 14, ed. J. Turner, London–New York 1996, p. 469–470.
 • Kultura artystyczna siedemnastowiecznej Sewilli a don Miguel Mañara i jego dzieło, red. A. Witko, Kraków 2010.
 • Martínez Ripoll A., Francisco Herrera el Viejo, Sevilla 1978.
 • Martínez Ripoll A., La iglesia del colegio de San Buenaventura. Estilo e iconografia, ed. 2, Sevilla 1996.
 • Sebastián S., Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas, ed. 2, Madrid 1989.
 • Valdivieso E., Historia de la pintura sevillana. Siglos XIII al XX, ed. 3, Sevilla 2002.
 • Valdivieso E., Pintura barroca sevillana, Sevilla 2003.
 • Witko A., Sewilskie malarstwo siedemnastego wieku. Od wizji mistycznych do martwych natur, Kraków 2013.
 • Witko A., Francisca de Zurbarána i Francisca de Herrery St. cykl obrazów św. Bonawentury z sewilskiego kościoła Franciszkanów, “Pietas et Studium” 5 (2014), p. 167–179.
 • Witko A., Francisco de Herrera Starszy. Niepokorny mistrz Velázqueza, [in:] Initium sapientiae humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, red. M. M. Olszewska, A. Skrodzka, A. S. Czyż, Warszawa 2015, p. 242–250.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0867-8294
URI
http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/2097
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ba5a8a6-e4d9-4b06-8e8c-4ec1c264b278
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.