PL EN


2016 | 10 | 131-142
Article title

Z testamentu Juliana Ursyna Niemcewicza. Dary książkowe dla Biblioteki Polskiej w Paryżu

Content
Title variants
EN
From the Last Will of Julian Ursyn Niemcewicz. Book donations to the Polish Library in Paris
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Julian Ursyn Niemcewicz swoim testamentem sporządzonym w 1838 r. objął cenne po sobie pamiątki, w tym książki i rękopisy. Kasztelan życzył, by złożyć je w Bibliotece Polskiej w Paryżu, z którą był blisko związany. W artykule dokonano analizy przekazanych dokumentów (m.in. pod względem tematyki, języków czy ilości). Ponadto omówiony został proces przekazywania schedy, a także wynikające z tego problemy z uporządkowaniem spuścizny.
EN
Julian Ursyn Niemcewicz included in his last will dated 1838 a valuable bequest that involved books and manuscripts. The castellan wished to have them donated to the Polish Library in Paris to which he was closely related. The article provides an analysis of the contributed documents (i.a., regarding their subject, language, and quantity). Moreover, the inheritance distribution process and the resulting issues concerning organisation of the legacy are discussed.
References
 • Czartoryski A. J., Żywot J. U. Niemcewicza, Paryż 1860.
 • Gadon L., Z życia Polaków we Francji. Rzut oka na 50-letnie koleje Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu (1832–1882), Paryż 1883.
 • Niemcewicz J. U., Dziennik 1835–1836, Warszawa 2005.
 • Niemcewicz J. U., Dziennik 1837–1838, Pułtusk 2006.
 • Niemcewicz J. U., Dziennik 1839–1841, Pułtusk 2008.
 • Pezda J., Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838-1893, Kraków 2013.
 • Seroka K., Feliks Wrotnowski (1803–1871), emigracyjny działacz i strażnik polskości. Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu, [w:] Wkład Polaków w kulturę Europy i świata. Skromni ludzie – wielkie dokonania, t. I, red. A. Kamler, Warszawa 2016, s. 59-66.
 • Szostakowski S., Wyprawa majora Józefa Urbanowicza do Prus Wschodnich w 1838 r., „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1970, nr 4, s. 491-500.
 • Wieckowska H., Bronikowski Ksawery, [w:] PSB, t. 2: Beyzym Jan – Brownsford Marja, Kraków 1936, s. 468–470.
 • BPP, rps sygn. 1536, Założenie Biblioteki Polskiej w Paryżu. Uchwały, korespondencja, pisma.
 • BPP, rps sygn. 1541, Protokoły posiedzeń Rady Bibliotecznej.
 • BPP, rps sygn. 1656, Dary ofiarowane Bibliotece Polskiej w Paryżu.
 • Arch. PAN w Warszawie, sygn. III-5, H. Salska, Towarzystwo Historyczno-Literackie z czasów Wielkiej Emigracji 1832–1892 [maszynopis niepublikowany].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ba739df-df66-4f9c-b507-7367f83e216e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.