Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 112 | 1 | 111-118

Article title

Paweł Huelle – czytany z Walterem Benjaminem

Authors

Title variants

EN
Pawel Huelle’s Reading alongside Walter Benjamin

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka interpretuje powieść Pawła Huellego „Weiser Dawidek” na tle tez historiozoficznych Waltera Benjamina. Wskazuje na podobieństwa między myślą Benjamina o czasie zatrzymanym jako momencie pojawienia się Mesjasza a powieścią Huellego. Do spotkania narratora z Weiserem dochodzi w chwili, gdy przerwany zostaje regularny bieg czasu, a samego Weisera można odczytać jako uosobienie stłumionej przeszłości i jej „sekretnego wskaźnika, który odsyła ją ku zbawieniu” (Benjamin). W dalszej części artykułu autorka porównuje powieść „Weiser Dawidek” z innymi tekstami Huellego, w których akcja przebiega według podobnego wzoru.
EN
The author interprets the novel “Weiser Dawidek” (“Who Was David Weiser?”) by Paweł Huelle against the background of Walter Benjamin’s historiosophical theses. She points out the similarities between Benjamin’s thought of the time stopped at the moment when the Messiah appeared and Huelle’s novel. The encounter between the narrator and Weiser occurs when the regular flow of time is interrupted, and Weiser himself can be interpreted as the incarnation of the suppressed past and its “secret index by which it is referred to redemption” (Benjamin). In the further part of the article the author compares the novel “Weiser Dawidek” (“Who Was David Weiser?”) with other Huelle’s texts the action of which follows a similar pattern.

Year

Volume

112

Issue

1

Pages

111-118

Physical description

Dates

printed
2021-03-26

Contributors

author
  • Uniwersytet Gdański

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1baba7a3-ec5b-440b-966e-72070e05e0d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.