PL EN


2015 | 2(13) | 58-74 (17)
Article title

INSTRUMENTALNE WYKORZYSTYWANIE SONDAŻY W DYSKURSACH MEDIALNYCH I POLTYCZNYCH

Content
Title variants
EN
METHODS OF INSTRUMENTAL USE OF SURVEY RESULTS IN POLITICAL AND MEDIA DISCOURSES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Today the mass media plays a more and more important role as a source of infor-mation about different aspects of social life. Thus, it has become the main source of political knowledge as well. The more information citizens obtain from mass media, the bigger power the media has over its audience. Therefore, various players – journalists, publicists and politicians (using this feature of contemporary media) want to influence the state of social consciousness. One of the methods of such influence is the instrumen-tal use of survey results in political and media discourses. In their article the authors describe different examples of these argumentations.
Year
Issue
Pages
58-74 (17)
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogicz-ny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: ardona@interia.pl
 • Instytut Politologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: ip.marzecki@gmail.com
References
 • Anuszewska I., 2010, Sondaże – zwierciadło społeczeństwa. Rytuały komunikacyjne a kreowanie wiedzy wspólnej, Warszawa.
 • Cialdini R., 2007, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk.
 • Garlicki J., 2010, Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczych do kampanii permanentnej, „Studia Politologiczne”, vol. 16.
 • Goban-Klas T., 1984, Hipoteza „spirali milczenia” w ramach teorii opinii publicznej, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2.
 • Guzik A., 2012, Sondaże opinii publicznej jako samowiedza współczesnych społeczeństw [w:] Elementy świadomości politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego, red. K. Łabędź, Kraków.
 • Guzik A., 2014, W służbie społeczeństwa czy władzy? Upowszechnianie wyników sonda-ży opinii publicznej a koncepcje dyskursu politycznego, Kraków.
 • Hindess B., 1999, Filozofowie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, Warszawa–Wrocław.
 • Hjarvard S., 2008, The Mediatization of Society A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change, „Nordicom Review”, nr 29(2).
 • Kłosińska K., 2004, Językowe cechy politycznego „dyskursu zamkniętego” [w:] Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, red. R. Garpiel, K. Leszczyńska, Kraków.
 • Korzeniowski K., 2002, Utrata i poszukiwanie społeczno-politycznego sensu. Anomia i para-noja polityczna [w:] Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Poznań.
 • Marzęcki R., 2012, Konfliktowy styl uprawiania polityki a widoczność medialna, „Zeszyt Naukowy WSZiB w Krakowie”, nr 6.
 • Marzęcki R., 2013a, Styl uprawiania polityki. Kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we współczesnej Polsce, Kraków.
 • Marzęcki R., 2013b, W poszukiwaniu odpowiedniego dystansu. Uwagi do sposobu inter-pretacji danych pochodzących z sondaży na tematy polityczne [w:] Podejścia ba-dawcze i metodologie w nauce o polityce, red. B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj, Kraków.
 • McCombs M., 2008, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków.
 • Młodzi nie uciekli PO, http://wyborcza.pl/1,76842,9311396,Mlodzi_nie_uciekli_PO. html (15.01.2015).
 • Młyniec E., 2002, Opinia publiczna. Wstęp do teorii, Poznań–Wrocław.
 • Noelle-Neumann E., 2004, Spirala milczenia. Opinia publiczna – nasza skóra społeczna, Poznań.
 • Petersson O., Djerf-Pierre M., Holmberg S., Strömbäck J., Weibull L., 2006, Report from the Democratic Audit of Sweden 2006. Media and Elections in Sweden, Stockholm.
 • Preferencje partyjne w listopadzie, Komunikat CBOS, BS/154/2014, http://www.cbos.pl.
 • Preferencje partyjne w październiku, Komunikat CBOS, BS/140/2014, http://www. cbos.pl.
 • Przed wyborami samorządowymi, Komunikat CBOS, BS/150/2014, http://www.cbos.pl.
 • Przypadek Rzeczpospolitej Polskiej [w:] Rozumienie zmian społecznych, red. E. Hałas, Lublin.
 • Ranga wyborów samorządowych i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli, Komunikat CBOS, BS/148/2014, http://www.cbos.pl.
 • Schumpeter J., 1995, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa.
 • Stosunek do polityków bezpośrednio przed wyborami do Sejmu i Senatu, Komunikat CBOS, BS/131/2001, http://www.cbos.pl.
 • Stosunek do rządu i premiera po zapowiedzi dymisji, Komunikat CBOS, BS/65/2004, http://www.cbos.pl.
 • Sułek A., 2001, Funkcje (i dysfunkcje) badań opinii publicznej w ustroju demokratycznym.
 • Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków.
 • Szykuje się bitwa o młodych, http://www.rp.pl/artykul/661666.html (15.01.2015).
 • Vanhoutte B., 2009, Exploring Youth Political Participation in Flanders [w:] Challenges for Citizenship, Citizenship Education and Democratic Practice in Europe, D. Dolejšiová, M.Á García López, Strasbourg.
 • Vreese C.H. de, Boomgaarden H.G. 2006, Media Message Flows and Interpersonal Communication The Conditional Nature of Effects on Public Opinion, „Communi-cation Research”, t. 33, nr 1. DOI: 10.1177/0093650205283100
 • Wybory 2011. PiS niespodziewanie wygrywa wśród młodych, http://wiadomosci.gazeta. pl/wiadomosci/1,114873, 10271378,Wybory_2011__PiS_niespodziewanie_ wygry wa_wsrod_mlodych.html (15.01.2015).
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego w powyborczych deklaracjach Polaków, Komuni-kat CBOS, BS/96/2014, http://www.cbos.pl.
 • Zajonc R., 2000, Feeling and Thinking. Closing the Debate Over the Independence of Affect [w:] Feeling and Thinking. The Role of Affect in Social Cognition, red. J.P. Forgas, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1baf10f7-4ceb-4f02-9a48-e8b252eb556b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.