PL EN


2019 | 17 | 112-126
Article title

Wzory przebiegu karier zawodowych kobiet – w kierunku łączenia ról rodzinnych i zawodowych

Authors
Content
Title variants
EN
The patterns of the course of the occupational careers of females – in the direction of combining family and occupational roles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W życiu dorosłego człowieka istnieją dwa podstawowe obszary aktywności – praca zawodowa i życie rodzinne. Jednostka pełni w nich najważniejsze role, im też poświęca większość swego czasu. Zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze sprawiają, że kobietom przypadają zadania nie tylko związane z wypełnianiem obowiązków rodzicielskich czy macierzyńskich, ale też zawodowych, społecznych i politycznych. Sytuacja ta motywowana jest także przemianami kulturowymi – w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że „aktywne uczestnictwo kobiet na rynku pracy i zwiększenie ich udziału w zatrudnieniu w krajach europejskich wiąże się nie tylko z procesami emancypacyjnymi, ale również edukacyjnymi”. Proces ten będzie postępował w kierunku równości w każdym obszarze działalności człowieka.
EN
In the life of an adult human being, there exist two essential areas of activity, namely occupational career and family life. It is in them that an individual fulfils the most important roles, and it is also to them that they devote most of their time. The occurring social and economic changes result in the fact that females are charged not only with tasks connected with fulfiling their responsibilities of parents (mothers), but also with the occupational, social and political ones. This situation is also the consequence of cultural transformations; in the literature of the subject, attention is drawn to the fact that ‚the active participation of females in the labour market and increasing their number amongst employees in the countries of Europe is connected not only with the processes of emancipation, but also with those of education’. This process will be continued in the direction of equality in each and every area of the activity of a human being.
Year
Issue
17
Pages
112-126
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Impuls, Kraków 2013
 • Garncarek E., Społeczne uwarunkowania dobrowolnej bezdzietności w opinii młodych bezdzietnych Polaków, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Adam Marszałek, Toruń 2008
 • Herr E., Cramer S., Planowanie kariery zawodowej, Min. Gosp. i Pracy, Warszawa 2005
 • Kawula S., Alternatywne kształty rodziny współczesnej. Tendencje przemian w początkach XXI wieku, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Adam Marszałek, Toruń 2008
 • Nowakowska A., Aktywność zawodowa kobiet a przekonania mężczyzn dotyczące ról kobiecych i męskich w rodzinie, [w:] C. Sadowska-Snarska , T. Li (red.), Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet, WSE, Białystok 2008
 • Pawlica B., Woźniak-Krakowian A., Małżeństwo i rodzina w czasach płynnej nowoczesności. Próba socjologicznego portretu, [w:] D. Marzec, E. Karpuszenko, B. Zajęcka (red.), Migracje rodziców. Problem społeczno-wychowawczy w Unii Europejskiej, OWP SIM, Warszawa 2015
 • Piorunek M., Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych, UAM, Poznań 2009
 • Piotrowski J., Praca zawodowa kobiety a rodzina, KiW, Warszawa 1963
 • Słowik. A., Portfolio jako propozycja monitorowania kariery, „Pedagogika Pracy” 2006, nr 46
 • Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, IFiS PAN, Warszawa 2004
 • Wojtasik B., Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, KOWEZiU, Warszawa 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bafa777-9310-4d4b-815f-603a4fd00fe4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.