PL EN


2018 | 1/2018 (73), t.2 | 181-191
Article title

The Role of Entrepreneurship and Business Consulting in Companies in Creative Industries

Content
Title variants
PL
Rola przedsiębiorczości i doradztwa w firmach z sektorów kreatywnych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The efficiency of operations of a small and medium-sized business depends largely on the entrepreneurial spirit, skills and knowledge, as well as creativity and openness to the introduction of new solutions on the part of its owner. Undoubtedly, with growing awareness of the role of entrepreneurship in management of micro, small and medium-sized companies, demand for various types of advisory services also increases. The aim of the paper is to analyse micro, small and medium-sized companies in the creative industries sector in terms of entrepreneurial behaviour and experience associated with using consulting services. The paper describes the results of the study conducted by means of the CATI (Computer Assisted Telephone Interview) method in 60 companies in the Lodz Region using consulting services and operating in the area of: (i) marketing and advertising, and (ii) computer games and IT. It was a pilot study.
PL
Efektywność małej i średniej firmy w dużej mierze zależy od stopnia przedsiębiorczości właściciela, jego umiejętności i wiedzy oraz jego kreatywności i gotowości na wprowadzanie nowych rozwiązań. Niewątpliwie wraz ze wzrostem świadomości roli przedsiębiorczości w zarządzaniu małą i średnią firmą rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Celem artykułu jest analiza mikro-, małych i średnich firm z sektorów kreatywnych pod kątem przedsiębiorczych zachowań oraz doświadczeń związanych z korzystaniem z usług doradczych. Referat opisuje rezultaty badania przeprowadzonego metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview) na 60 firmach województwa łódzkiego korzystających z usług doradczych funkcjonujących w branżach: (i) marketingu i reklamy oraz (ii) gier komputerowych i IT. Badanie ma charakter pilotażowy.
Year
Pages
181-191
Physical description
Dates
published
2018-04-27
Contributors
 • Department of Entrepreneurship and Industrial Policy, Faculty of Management, University of Lodz
References
 • Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. (2009). Report prepared for the Ministry of Economy. Warszawa.
 • Bławat, F. (2003). Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe.
 • DCMS (2009). Investing in creative industries – A guide for local authorities. UK Government, Department of Culture, London: Media and Sport (DCMS).
 • Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Glinka, B. and Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Głodek, P. (2017). Zaufanie, a źródła doradztwa małej firmy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (in press). Wrocław.
 • Głodek, P. and Łobacz, K. (2013). Model ryzyka w decyzjach strategicznych małych firm innowacyjnych. In: E. Urbanowska-Sojkin and P. Bartkowiak (eds), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Głodek, P. and Łobacz, K. (2012). Wpływ doradców biznesowych na decyzje w zakresie realizacji projektów innowacyjnych w MSP – perspektywa europejska. Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług, 714(90). Szczecin.
 • Klimek, J. and Klimek, S. (2016). Przedsiębiorczość bez tajemnic. Toruń: Adam Marszałek. Matusiak, K.B. (2010). Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wyd. SGH w Warszawie.
 • Mole, K.F., Baldock, R. and North, D. (2013). Who takes advice? Firm size threshold, competence, concerns and informality in a contingency approach (ERC Research Paper, no. 9).
 • Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Safin, K. (2003). Zarządzanie małą firma. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 • Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Stawasz, E. (2016). Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwami – wybrane oddziaływania i determinanty. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 419. Wrocław.
 • Stawasz, E. and Grabowski, W. (2016). Rola doradztwa gospodarczego w tworzeniu wiedzy i strategii rozwoju w mikroprzedsiębiorstwach, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 45/2. Szczecin.
 • Stawsz, E. (2015). Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 121(891). Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bb30ba2-9177-4740-8e35-687cde0778ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.