PL EN


2015 | 16 | 3 | 118-128
Article title

PORZĄDKOWANIE LINIOWE – BŁĘDY PRZY INTERPRETACJI WYNIKÓW ORAZ SPOSÓB ICH ELIMINACJI

Authors
Content
Title variants
EN
LINEAR ORDERING – MISTAKES IN INTERPRETATION OF RESULTS AND WAYS OF THEIR ELIMINATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ideą porządkowania liniowego obiektów wielocechowych jest konstrukcja wskaźnika syntetycznego, na podstawie którego przeprowadza się analizę porównawczą. W badaniach empirycznych często pojawiają się problemy przy interpretacji wyników takiego uszeregowania, które wynikają między innymi z nieznacznych różnic w wartościach otrzymanej zmiennej syntetycznej. W artykule dokonano analizy wartości wskaźnika rankingu polskich uczelni oraz wskazano wady liniowego porządkowania. Następnie, w celu zniwelowania negatywnych skutków nieznacznych różnic pomiędzy wynikami kolejnych porównywanych obiektów zaproponowano procedurę skorygowania rezultatów liniowego rankingu z wykorzystaniem metody grupowania E. Nowaka. W pracy ukazano, iż rekomendowany algorytm postępowania jest również przydatny, gdy w zbiorze cech kryterialnych znajdują się takie, które charakteryzują się tak zwaną zdolnością grupowania.
EN
The idea of linear ordering of multivariate objects is construction of aggregated indicator, which will be useful in the comparative analysis. In the empirical research very often there are many problems with interpretation of the results of linear ordering. In the article analysis of value of indicator of polish university ranking was done and the defects of linear ordering was indicated. Moreover, the E. Nowak method of grouping to correct of the results of the linear ordering was proposed. The recommended algorithm is also useful, when in the set of characteristics of the objects are variables characterized by the so-called ability of grouping.
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
118-128
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
  • Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki, Politechnika Białostocka
References
  • Balicki A. (2009) Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Krzyśko M., Wołyński W., Górecki T., Skorzybut M. (2008) Systemy uczące się, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, str. 362-371.
  • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowej, PWN, Warszawa.
  • Łuniewska M., Tarczyński W. (2006) Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa.
  • Mikulec A. (2008) Ocena metod porządkowania liniowego w analizie starości demograficznej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6, str. 28-39.
  • Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa, str. 94.
  • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988) Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa, str. 63-64.
  • Strona internetowa portalu edukacyjnego „Perspektywy”: www.perspektywy.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bb440ce-5371-4051-8559-10fd65b2bc71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.