PL EN


2018 | 7 | 265–273
Article title

Terapia Pisania Ról

Content
Title variants
EN
Role Lettering Therapy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje opracowaną w Japonii metodę określaną jako Pisanie Ról (RLT – Role Lettering Therapy), która znajduje liczne zastosowania w psychoterapii oraz poradnictwie. Dzięki swojej poufności jest metodą łatwą w stosowaniu i bezpieczną. Można ją stosować także w połączeniu z analizą transakcyjną, gdzie przeciwdziała podejmowaniu gier psychologicznych, służy odkontaminowaniu stanów ego, wzmacnia strukturę Ja-Dorosły, zmniejsza obrony i opory klientów. Możne znaleźć również zastosowania pedagogiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, osłabiając lęki szkolne, wagarowanie oraz przemoc rówieśniczą.
EN
The paper presents a method developed in Japan and called Role Lettering Therapy (RLT), which can be used in psychotherapy and counselling. Thanks to its confidentiality, it is safe and easy to administer. It can also be used in transactional analysis, as it counteracts initiating psychological games, decontaminates ego states, strengthens the Adult ego state, and decreases clients’ defences and resilience. It can also be useful in working with children and adolescents to reduce school phobia, truancy and bullying.
Year
Issue
7
Pages
265–273
Physical description
Artykuł naukowy
Contributors
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
References
  • Harano, Y. (2005). Role Lettering Therapy: A new Transactional Analysis Technique From Japan. Transactional Analysis Journal, (35) 3, 254–259.
  • Haruguchi, N. (1987). The ABCs of role lettering. Osaka: Sogensha Publishing.
  • Hornby, G., Hall, E., Hall C. (2005). Nauczyciel wychowawca. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Jagieła, J. (2009). Kryzys w szkole. Kraków: Wydawnictwo Rubikon.
  • James, R.K., Gilliland, B.E. (2006). Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne.
  • Kozielecki, J. (2008). Psychologia w wielkim świecie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
  • Pennebaker, J.W., Smyth, J.M. (2018). Terapia przez pisanie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bc11f47-9506-4a3a-a340-0833aece60d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.