PL EN


Journal
2009 | 21 | 1-13
Article title

Znak a intencjonalność. Lairda Addisa argumenty za istnieniem własności aktów mentalnych

Content
Title variants
EN
Signs and intentionality. Laird Addis's arguments for the existence of properties of mental acts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule prezentujemy takie wyjaśnienie problemu intencjonalności, które łączy w sobie pewną tradycję psychologistyczną, fenomenologiczno-logiczną, a równocześnie jest rozwiązaniem naturalistycznym. W ramach takiego wyjaśnienia mieści teoria intencjonalności Lairda Addisa, którą próbujemy tutaj zrekonstruować. Wyjaśnia on intencjonalność sięgając po koncepcję znaku naturalnego . Znak ten jest własnością aktu mentalnego. Za istnieniem takiego znaku przemawiają, zdaniem Addisa, pewne ważne argumenty: (1) naukowy (zachowanie zmienia się zgodnie z tym, co dana osoba myśli – zakłada to istnienie własności stanów psychicznych), (2) fenomenologiczny (dzięki znakom naturalnym znajdujemy usprawiedliwienie dla naszej pewności dotyczącej cech naszych stanów świadomościowych) i (3) dialektyczny (odwołujący się do zdroworozsądkowego faktu, że istnieje reprezentacja niekonwencjonalna, naturalna i trwała).
EN
In this article we present a clarification of the problem of intentionality that combines the psychologistic and phenomenological-logical traditions, but at the same time is naturalistic. Laird Addis's theory of intentionality, which we try to reconstruct here, falls into this category. He explains intentionality by using Ockham's concept of a natural sign. Such a sign is a property of a mental act. According to Addis, there are important arguments for the existence of such signs: (1) scientific (behavior varies according to what a person thinks - this implies the existence of properties of mental states), (2) phenomenological (through natural signs we find a justification for our certainty regarding the characteristics of our states of consciousness), and (3) dialectic (referring to the common sense fact that there is an unconventional, natural, and stable representation).
Keywords
Journal
Year
Issue
21
Pages
1-13
Physical description
Contributors
References
  • Addis [1989] – L. Addis, Natural Signs. A Theory of Intentionality, Temple University Press, Philadelphia 1989.
  • Addis [2000] – L. Addis, The Simplicity of Content, „Metaphysica” 1 (2), 2000.
  • Meinong [1899] – A. Meinong, Über Gegenstände höherer Ordnung und deren Verhältnis zur inneren Wahrnehmung, „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane” (XXI) 1899.
  • Ockham [1971] – W. Ockham, Suma logiczna, tłum. T. Włodarczyk, PWN, Warszawa 1971.
  • Russell [1921] – B. Russell, The Analysis of Mind, George Allen, London; The Macmillan Company, New York 1921.
  • Russell [1984] – B. Russell, Theory of Knowledge, [w:] E. Eames (red.), The Collected Papers of Bertrand Russell, t. 7, George Allen, Unwin, London 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bc37514-6b2c-4c07-ba5f-e1b545c6e977
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.