Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 105 | 2 | 107-125

Article title

„Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”. Próba nowej lektury Norwidowskiego poematu „Quidam”

Title variants

EN
“Between the dawn and night’s vanishing”. An Attempt at a New Reading of Norwid’s Poem “Quidam”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę dotarcia do historiozoficznej formuły Norwidowskiego poematu "Quidam". Odmiennie niż w badaniach dotychczasowych starano się pokazać chrześcijański przełom w dziejach nie jako redukcję i odchodzenie starych kultur (rzymskiej, greckiej, egipskiej, żydowskiej), lecz wzajemne ich dopełnianie się i dojrzewanie, które swą doskonałość odnajduje w procesie aksjologicznego i autentycznego łączenia przeciwieństw oraz różnic. Tragiczny los bohaterów utworu (większość z nich ginie) w ewangelicznej i eschatologicznej perspektywie odsłania swój właściwy sens i wymiar: w obliczu „ostatecznego” każdy z nich staje się kimś w pełni autentycznym, doznając przy tym olśnienia prawdą, której się zupełnie nie spodziewał, a którą co najwyżej przeczuwał – jak główny bohater, syn Aleksandra z Epiru.
EN
The article is an attempt at reaching the historiosophic formula of Norwid’s poem "Quidam". Unlike in the research to date, the author endeavors to prove the Christian breakthrough in history not to be a reduction and departure of old cultures (Roman, Greek, Egyptian, Jewish) but their mutual complementation and maturation, which finds its perfection in the process of axiological and authentic merging of contrasts and contradictions. The tragic life of the protagonists (majority of them perish) in evangelical and eschatological perspective reveals its true sense and dimension: facing “the ultimate,” each becomes someone fully authentic, and at the same time dazzled by the experience of the truth which was not expected though merely predicted, as done by the main hero, a son of Alexander of Epirus.

Year

Volume

105

Issue

2

Pages

107-125

Physical description

Dates

published
2014-06-25

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1bc90352-713e-4cbb-93c1-65dafee1d8cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.