PL EN


2014 | 105 | 2 | 107-125
Article title

„Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”. Próba nowej lektury Norwidowskiego poematu „Quidam”

Title variants
EN
“Between the dawn and night’s vanishing”. An Attempt at a New Reading of Norwid’s Poem “Quidam”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę dotarcia do historiozoficznej formuły Norwidowskiego poematu "Quidam". Odmiennie niż w badaniach dotychczasowych starano się pokazać chrześcijański przełom w dziejach nie jako redukcję i odchodzenie starych kultur (rzymskiej, greckiej, egipskiej, żydowskiej), lecz wzajemne ich dopełnianie się i dojrzewanie, które swą doskonałość odnajduje w procesie aksjologicznego i autentycznego łączenia przeciwieństw oraz różnic. Tragiczny los bohaterów utworu (większość z nich ginie) w ewangelicznej i eschatologicznej perspektywie odsłania swój właściwy sens i wymiar: w obliczu „ostatecznego” każdy z nich staje się kimś w pełni autentycznym, doznając przy tym olśnienia prawdą, której się zupełnie nie spodziewał, a którą co najwyżej przeczuwał – jak główny bohater, syn Aleksandra z Epiru.
EN
The article is an attempt at reaching the historiosophic formula of Norwid’s poem "Quidam". Unlike in the research to date, the author endeavors to prove the Christian breakthrough in history not to be a reduction and departure of old cultures (Roman, Greek, Egyptian, Jewish) but their mutual complementation and maturation, which finds its perfection in the process of axiological and authentic merging of contrasts and contradictions. The tragic life of the protagonists (majority of them perish) in evangelical and eschatological perspective reveals its true sense and dimension: facing “the ultimate,” each becomes someone fully authentic, and at the same time dazzled by the experience of the truth which was not expected though merely predicted, as done by the main hero, a son of Alexander of Epirus.
Year
Volume
105
Issue
2
Pages
107-125
Physical description
Dates
published
2014-06-25
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bc90352-713e-4cbb-93c1-65dafee1d8cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.