PL EN


2015 | 18 | 41-58
Article title

Hermeneutics of the Educational Process: Bildung as Collective Intentionality

Content
Title variants
Hermeneutyka procesu edukacyjnego. Bildung jako kolektywna intencjonalność
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In this essay I try to put in dialogue the philosophy of education present in the work and thought of Wilhelm von Humboldt with the reflection on the social agency and collective intentionality as presented in some of the most recent studies of social ontology, especially in reference to the work of Michael Bratman and Raimo Tuomela. My analysis intends to meet the objects of the research of von Humboldt on education and those of Bratman and Tuomela on acting collectively in order to answer the following questions: (1) can the educational process be studied and analyzed as a form of a collective action? (2) if so, what kind of team reasoning and what kind of planning does the educational process require to be successful?
PL
W powyższym tekście próbuję zestawić filozofię edukacji obecną w pracach i poglądach Wilhelma von Humboldta z refleksją na temat działania społecznego i kolektywnej intencjonalności, właściwą dla niektórych najnowszych prac z dziedziny ontologii społecznej, zwłaszcza dla dzieł Michaela Bratmana i Raimo Tuomeli. W swojej analizie staram się skoncentrować na badaniach Humboldta dotyczących edukacji oraz na dociekaniach Bratmana i Tuomeli nad kolektywnym działaniem, by odpowiedzieć na następujące pytania: (1) czy proces edukacyjny może być badany i analizowany jako forma zbiorowego działania? (2) a jeśli tak, to jakie sposoby zespołowego rozwiązywania problemów oraz jakie sposoby planowania są skuteczne w procesie edukacyjnym?
Year
Volume
18
Pages
41-58
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany
References
  • Bratman M., Shared Agency: A Planning Theory for Acting Together, Oxford University Press, New York 2014.
  • Humboldt, von W., On Language: On the Diversity of Human Language Construction and Its Influence on the Mental Development of the Human Species, ed. M. Losonsky, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
  • Humboldt, von W., The Limits of State Action, ed. J.W. Burrow, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
  • Tuomela R., The Philosophy of Sociality: The Shared Point of View, Oxford University Press, Oxford 2007.
  • Tuomela R., Social Ontology, Oxford University Press, New York 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5358
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bcb5c44-3e2e-49d6-85c5-d86e314c75ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.