PL EN


2012 | 2 | 27-35
Article title

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA POCZUCIA SUKCESU W PRACY

Content
Title variants
EN
PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE SENSE OF SUCCESS AT WORK
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono interpretację pojęcia sukcesu w pracy na gruncie współczesnej psychologii pracy i zarządzania. W celu dokładniejszej analizy treści pojęcia sukcesu zastosowano systemową metodę opisu pojęć wieloznacznych, metodę pentabazy. Pokazano miejsce omawianej kategorii wśród innych podstawowych wyznaczników efektywności człowieka w środowisku zawodowym. Jako przykład analizy pojęć wieloznacznych podjęto próbę semantycznego opisu zawartości kategorii „sukces” i jego egzemplifikację w rożnych językach.
EN
The interpretation of the notion of success at work on the grounds of contemporary psychology of work and management was presented in the paper. In order to carry out a more thorough analysis of the content of success, the system method of describing ambiguous terms, i.e. a five-factor method of analysis, was applied. The place of the analyzed category among the other basic determinants of human efficiency in the work environment was presented. As an example of the analysis of ambiguous terms, the attempt of a semantic description of the content of a category of „success” and its exemplification in different languages was undertaken.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Cattel R.B., The 16 PF and basic personality structures: a replay to Eysenck, “Juornal of Behavioral Science” 1972.
 • Fahrenberg J., Selg H., Das Freiburger Persönlichkeitsinventar FPI. Handanweisung, Göttingen-Hogrefe 1970.
 • Fromm E., Niech się stanie człowiek, Warszawa 1994.
 • Ganzen W.A., Ronginska T., Sistemnoe opisanie potrebnostej celoveka, [w:] Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, (Filosofija: Politologija: Sociologija: Psichologija: Pravo: Mezdunarodnye otnosenija; 6), nr 4,1999.
 • Ganzen W.A., Sistemnye opisania w psichologii, Izd. Leningradskogo Uniwersyteta, Leningrad 1984.
 • Gardner R.W., Lorenz L.J., Cognitive control of differentiation in perception person and objects. Percept, Motor Skills, 1962.
 • Hobfoll S., Stres, kultura, i społeczność, Gdańsk 2006.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 • Irle M., Allehoff W., Berufs-Interessen-Test 2, Bern 1984.
 • Kelly G.A., The Psychology of Personal Constructs, N.Y. Norton 1955.
 • Mittenecker E., Toman W., Persönlichkeits-und Interessentest (PIT), Bern-Stuttgart 1972.
 • Münsterberg H., Psichologia i ekonomiczeskaja zyzn, Moskwa, H.A. Stollar 1924.
 • Ronginska T., Metoda systemowego opisu kompetencji profesjonalnych, „Problemy Profesjologii” 2011, nr 2.
 • Rossolimo G., Das psychologische Profil, Halle 1926.
 • Sarges W., Management – Diagnostik, Hogrefe 1995.
 • Witkin H.A., Lewis H.B., Hertzman M.K., Machower K., Meissner P.B., Wapner S., Personality through perception, N.Y. 1954.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bcb7492-098d-49a9-aee7-9eeaba485997
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.