PL EN


2018 | 521 | 89-98
Article title

Rola budżetu bieżącego w gospodarce finansowej gmin i miast na prawach powiatu

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Gminy prowadzą gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Jedną z zasad obowiązujących te jednostki przy jego opracowywaniu jest zasada równowagi budżetowej. Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. wprowadziła regulacje w zakresie równoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego, które polegały na konieczności równoważenia budżetu tych jednostek w części bieżącej. Nastąpiło przeformułowanie gospodarki finansowej tych jednostek na generowanie większej nadwyżki operacyjnej w celu prowadzenia przez nie działalności inwestycyjnej. Celem artykułu jest zbadanie, czy istniejący obowiązek równoważenia budżetu bieżącego może w znaczący sposób wpływać na kierunki rozdysponowania środków publicznych przez gminy, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących, oraz ograniczyć poziom realizacji zadań przez te jednostki. Badaniem objęto gminy i miasta na prawach powiatu województwa wielkopolskiego i lubelskiego.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bd32467-bbe9-4ba2-a92f-2b9b5da20254
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.