PL EN


2018 | 1(26) | 145-161
Article title

Teleopieka jako skuteczne rozwiązanie w obliczu zjawiska wzrastającego zapotrzebowania na opiekę długoterminową

Content
Title variants
EN
Telecare as an effective solution in light of increasing demand for longterm care
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W świetle zjawiska starzenia się społeczeństwa i konieczności poszukiwania rozwiązań, które zapewnią jak najdłuższy pobyt osób starszych w środowisku domowym coraz częściej dostrzega się potencjał usług teleopiekuńczych. Wdrożenie nowoczesnych technologii do systemów ochrony zdrowia powinno być jednak poprzedzone analizą efektywności tej formy opieki. W związku z tym dokonano systematycznego przeglądu literatury dotyczącej efektywności wykorzystania teleopieki w grupie osób starszych. W tym celu przeszukano bazy elektroniczne PubMed i Science Direct, dokonując przeglądu doniesień z lat 2012–2017. W oparciu o kryteria włączenia i wyłączenia do analizy zakwalifikowano 10 publikacji. Przeprowadzona analiza ukazała teleopiekę jako skuteczne rozwiązanie, głównie pod kątem poprawy efektywności opieki i stanu funkcjonalnego pacjentów. Szybki rozwój technologiczny kraju oraz działania w ramach współpracy z podmiotami polityki ochrony zdrowia stanowią podstawę do dalszego rozwoju badań na temat skuteczności nowoczesnych technologii w opiece długoterminowej.
EN
In light of the phenomenon of ageing society and the necessity of pursuing solutions, which assures the longest stay of elderly in the domestic environment, the potential of telecare system is frequently noticed. Implementation of modern technology into health care system ought to be preceded by the analysis of the telecare effectiveness. Therefore, there was prepared a systematic overview of literature regarding the effectiveness of telecare usage in elderly group. To this end, the PubMed and Science Direct database was searched, focusing on reports from 2012 to 2017. On the basis of the criteria of including and excluding, there has been 10 publications qualified to the analysis. This conducted analysis has shown that telecare is a successful solution, especially in terms of improving the effectiveness of care and patients’ functional condition. The fast technological development of a country and actions taken in cooperation with political entity remain a reason to further research about the effectiveness of modern technologies in long-term health care.
Year
Issue
Pages
145-161
Physical description
Dates
published
2018-05-25
Contributors
 • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
 • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
 • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
author
 • Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
 • Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
 • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Barlow J., Singh D., Bayer S. i in., Systematic review of the benefits of home telecare for frail elderly people and those with long-term conditions, „Journal of Telemedicine and Telecare” 2007, Nr 13
 • Beale S., Truman P., Sanderson D. i in., The Initial Evaluation of the Scottish Telecare Development Program, „Journal of Technology in Human Services” 2010, Nr 28/1–2
 • Bensink M., Hailey D., Wootton R., A systematic review of successes and failures in home telehealth: preliminary results, „Journal of Telemedicine and Telecare” 2006, Nr 12/3
 • Bień B., Opieka geriatryczna w perspektywie starzenia się ludności Polski, [w:] O sytuacji ludzi starszych, red. Hrynkiewicz J., Warszawa, 2012
 • Blusi M., Dalin R., Jong M., The benefits of e-health support for older family caregivers in rural areas, „Journal of Telemedicine and Telecare” 2014, Nr 20/2
 • Błędowski P., Maciejasz M., Rozwój opieki długoterminowej w Polsce – stan i rekomendacje, „Nowiny Lekarskie” 2013, Nr 82/1
 • Borzym A., Upadki osób w podeszłym wieku – przyczyny, konsekwencje i zapobieganie, „Psychogeriatria Polska” 2009, Nr 6/2
 • Chun-Chen C., Chi-Ping C., Ting-Ling L. i in., Technology Acceptance and Quality of Life of the Elderly in a Telecare Program, „Computers, Informatics, Nursing” 2013, Nr 31/7
 • De Cola M. C., De Luca R., Bramanti A. i in., Tele-health services for the elderly: A novel southern Italy family needs-oriented model, „Journal of Telemedicine and Telecare” 2016, Nr 22/6
 • den Berg N., Schumann M., Kraft K. i in., Telemedicine and telecare for older patients – A systematic review, „Maturitas” 2012, Nr 73
 • Frączkowski K., Teleopieka – jak społeczeństwo informacyjne może zmienić model świadczenia usług medycznych poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne (ITC), „Acta Bio-Optica et Informatica Medica” 2008, Nr 4/4
 • Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2008–2050, Departament Badań Demograficznych, Warszawa, 2009
 • Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce, „Wyniki badań statystycznych lat 2004–2006”, Warszawa, 2008
 • Gokalp H., Clarke M., Monitoring Activities of Daily Living of the Elderly and the Potential for Its Use in Telecare and Telehealth: A Review, „Telemedicine Journal and E Health” 2013, Nr 19/12
 • Haesum L. K. E., Elhers L. H., Hejlesen O. K., The long-term effects of using telehomecare technology on functional health literacy: results from a randomized trial, „Public Health” 2017, Nr 150
 • Hirani S. P., Beynon M., Cartwright M. i in., The effect of telecare on the quality of life and psychological well-being of elderly recipients of social care over a 12-month period: the Whole Systems Demonstrator cluster randomised trial, „Age and Ageing” 2014, Nr 43
 • Ito J., Edirippulige S., Aono T. i in., The use of telemedicine for delivering healthcare in Japan: Systematic review of literature published in Japanese and English languages, „Journal of Telemedicine and Telecare” 2017, Nr 23/10
 • Jarrold K., Yeandle S., A weight off my mind. Exploring the impact and potential benefits of telecare for unpaid carers in Scotland, „Carers Scotland. The voice of carers” 2009, Nr 1/5
 • Jung H., Lee J. E., The impact of community-based eHealth self-management intervention among elderly living alone with hypertension, „Journal of Telemedicine and Telecare” 2017, Nr 23/1
 • Kelly R., Godin L., The effect of a „surveillance nurse” telephone support intervention in a home care program, „Geriatric Nursing” 2015, Nr 36
 • Koch S., Home telehealth – Current state and future trends, „International Journal of Medical Informatics” 2006, Nr 75/8
 • Kraft M., van den Berg N., Kraft K. i in., Development of a telemedical monitoring concept for the care of malnourished geriatric home-dwelling patients: A pilot study, „Maturitas” 2012, Nr 72
 • Krajowe Inteligentne Specjalizacje na lata 2014–2020, Krajowa Inteligentna Specjalizacja, Ministerstwo Gospodarki, 2014
 • Lilholt P. H., Heasum L. K. E., Elhers L., Specific technological communication skills and functional health literacy have no influence on self-reported benefits from enrollment in the TeleCare North trial, „International Journal of Medical Informatics” 2016, Nr 91
 • McLean S., Sheikh A., Cresswell K. i in., The Impact of Telehealthcare on the Quality and Safety of Care: A Systematic Overview, „Plos One” 2013, Nr 8/8
 • Nakamura N., Koga T., Iseki H., A meta-analysis of remote patient monitoring for chronic heart failure patients, „Journal of Telemedicine and Telecare” 2014, Nr 20/1
 • Piotrowicz K., Opieka ukierunkowana na starszego pacjenta z wielochorobowością – podejście zaproponowane przez Panel Ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego, „Gerontologia Polska” 2013, Nr 21/3
 • Radhakrishnan K., Bo Xie B., Berkley A. i in., Barriers and Facilitators for Sustainability of Tele-Homecare Programs: A Systematic Review, „Health Services Research Journal” 2016, Nr 51/1
 • Rantanen P., Parkkari T., Leikola S. i in., An In-home Advanced Robotic System to Manage Elderly Home-care Patients’ Medications: A Pilot Safety and Usability Study, „Clinical Therapeutics” 2017, Nr 39/5
 • Scanaill C. N., Carew S., Baralon P. i in., A Review of Approaches to Mobility Telemonitoring of the Elderly in Their Living Environment, „Annals of Biomedical Engineering” 2006, Nr 34/4
 • Vedel I., Akhlaghpour S., Vaghefi I. i in., Health information technologies in geriatrics and gerontology: a mixed systematic review, „Journal of the American Medical Informatics Association” 2013, Nr 20
 • Włodarczyk K., Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizacji osób niepełnosprawnych, „Fundacja Aktywizacja”, Warszawa, 2001
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2014
 • The role of telecare in supporting carers of older people, „Centre of Ageing Research and Development In Ireland (CARDI)”, 2011, http://www.thehealthwell. info/node/99666, [dostęp z dnia: 23.11.2017]
 • What is telecare – the TSA’s telecare definition, https://www.tsa-voice.org.uk/consumer-services/what-is-telecare, [dostęp z dnia: 8.11.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bd7d248-d72f-4b6f-9360-d38e270ba7dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.