PL EN


2006 | 3/2006 (13) | 203-216
Article title

Typologia gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa mazowieckiego

Content
Title variants
EN
Typology Of Rural Communes Based On A Survey Of Communes In Ma zowieckie Province
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane metody opracowania typologii badanych gmin wiejskich województwa mazowieckiego według trzech kryteriów: funkcji, położenia geograficznego oraz podobieństwa sytuacji społeczno-gospodarczej określonej. Typologia funkcjonalna została opracowana na podstawie subiektywnych ocen przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz za pomocą analizy skupień metodą Warda, przy wykorzystaniu danych z Banku Danych Regionalnych GUS (2003 r.). Określenie typów gmin za pomocą zaproponowanych metod może stanowić zarówno punkt wyjścia dla określenia możliwości rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej, jak i jeden z podstawowych elementów opracowania strategii wielofunkcyjnego rozwoju badanych gmin. Praca jest ilustrowana mapami i wykresami.
EN
The paper presents the methods of developing the typologies of surveyed rural communes in the Mazowieckie Province according to three criteria, i.e. that of functions, location and similarities in the social and economic situation, as described in the Ward's method (Regional Data Bank, CSO 2003). Defining the types of communes using the presented methods may be a starting point to define the conditions for developing non-agricultural entrepreneurship and one of the basic elements in elaborating strategy of multifunctional development for the surveyed communes. The paper is illustrated with maps and graphs.
Keywords
Year
Issue
Pages
203-216
Physical description
Dates
published
2006-09-15
Contributors
  • SGGW
author
  • SGGW
References
  • Kłodziński, M., 2004. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi po integracji z UE Wieś i Rolnictwo, nr 2 (123).
  • Kłodziński, M., Fedyszak-Radziejowska, B. 2002. Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa: IRWiR PAN.
  • Kuciński, K. 1997. Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości, Warszawa: SGH.
  • Rosner, A. (red.) 2002, Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Warszawa: IRWiR PAN.
  • Rószkiewicz, M. 2002. Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Warszawa: PWN.
  • Zając, J. 2005. Pozarolnicza działalność gospodarcza jako wyraz przedsiębiorczości i przejaw wielofunkcyjnego rozwoju gmin wiejskich, praca doktorska napisana w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu pod kierunkiem prof. dr hab. M. Adamowicza, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bd8d0c7-2eb2-4fd8-9681-5a0c9997327b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.