PL EN


Journal
2013 | 11 | 2(21) | 9-12
Article title

Zmierzchy wszystkie

Authors
Content
Title variants
EN
All these twilights
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
[The article is an introduction to the monographic issue of the magazine “World and Word" entitled Twilights (2013, No 2[21])]
Contributors
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
References
 • Bachtin Michaił (1986), Estetyka twórczości słownej, przeł. Danuta Ulicka, opracowanie przekładu i wstęp Eugeniusz Czaplejewicz, Warszawa.
 • Czubała Henryk (2002), Sztuka autoreklamy czy autoreklama sztuki. O rolach pisarza postmodernisty, [w:] Anna les Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 11, Studia Historico-Litteraria I, Kraków, s. 189–203.
 • Czubała Henryk (2009), Realizm metafizyczny. Literatura w poszukiwaniu formy pojemnej, Kraków.
 • Czubała Henryk (2013), Magazyn dla kobiet jako opowieść, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura V, Kraków, s. 178–189.
 • Gawroński Alfred (1984), Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa? U źródeł współczesnych badań nad językiem, przedmowa Zygmunt Kubiak, Warszawa.
 • Grigorova Margreta (2010), Mapa i ruch, czyli dialog Nomadów i „taniec z mapami” na przykładzie książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk w odniesieniu do twórczości Ryszarda
 • Kapuścińskiego, [w:] Literatura polska w świecie, red. Roman Cudak, Katowice, t. III,
 • s. 37–56.
 • Hauser Arnold (1970), Filozofia historii sztuki, przeł. Danuta Danek i Janina Kamionkowa,
 • Warszawa.
 • Heidegger Martin (1998), Nietzsche, t. I, przeł. Andrzej Gniazdowski, Piotr Graczyk,
 • Wawrzyniec Rymkiewicz, Mateusz Werner, Cezary Wodziński; naukowo opracował i wstępem opatrzył Cezary Wodziński, Warszawa, [tu:] Podejrzenie „uczłowieczenia” bytu, s. 335–364.
 • Heidegger Martin (2001), Kantowski sposób pytania o rzecz, [w:] Tenże, Pytanie o rzecz.
 • Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych, przeł. Janusz Mizera, Warszawa.
 • Husserl Edmund, Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentional-historisches
 • Problem, „Revue International de Philosophie” styczeń 1939.
 • Kennedy Robert SJ, Dar niewiedzy, przeł. Joanna Janisiewicz, „Style i Charaktery” 2013, nr
 • 4, s. 118–122.
 • Kołakowski Leszek (2003), Husserl i poszukiwanie pewności, przeł. Piotr Marciszuk,
 • Kraków.
 • Lévinas Emmanuel (1998), Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. Małgorzata
 • Kowalska, wstęp Barbara Skarga, przekład przejrzał Jacek Migasiński, Warszawa.
 • Merleau-Ponty Maurice (1976), Wyznanie wiary, [w:] tenże, Proza świata. Eseje o mowie,
 • wybrał i opracował Stanisław Cichowicz, Warszawa.
 • Merleau-Ponty Maurice (2001), Fenomenologia percepcji, przeł. Małgorzata Kowalska i
 • Jacek Migasiński, posłowiem opatrzył Jacek Migasiński, Warszawa.
 • Jacek Migasiński (1997), Metafizyka intercielesności (Maurice Merleau-Ponty), [w:] tenże, W
 • stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku, Wrocław.
 • Miłosz Czesław (2011), Zen codzienny, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, Kraków, s. 1042.
 • Miłosz Czesław (2011), Portret z kotem, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, Kraków, s. 91.
 • Tokarczuk Olga (2007), Podmiot, [w:] taż, Gra na wielu bębenkach, Kraków.
 • Przyboś Julian (1961), Próba całości, Warszawa.
 • Reale Giovanni (2008), Historia filozofii starożytnej, t. II Platon i Arystoteles, przeł. Edward
 • Iwo Zieliński, Lublin.
 • Morawski Stefan (wybór i wstęp) (1987), Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, t. I i
 • II, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bd99f80-3dfa-43d9-8715-4034b04c3209
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.