Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 10 | 53-60

Article title

The Effectiveness of Business Intelligence Tools on Business Performance : Results of Business Intelligence Implementations in Poland and Czech Republic

Authors

Title variants

PL
Analiza wpływu wykorzystania narzędzi Business Intelligence na sukces biznesowy organizacji : rezultat wdrożeń Business Intelligence w Polsce i w Czechach

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Głównym celem artykułu jest ukazanie rosnącego znaczenia wykorzystania narządzi Business Intelligence w procesach podejmowania decyzji biznesowych. Wychodząc od definicji koncepcji analityki biznesowej (business intelligence) poprzez opis kilku pozytywnych przykładów wykorzystania tego narzędzia wśród wybranych przedsiębiorstw w Polsce oraz w Czechach. Przede wszystkim poprzez poprawę funkcjonowania procesów zarządzania tymi organizacjami, sterowania podstawowymi procesami, czy diagnozowania problemów tam występujących.(abstrakt oryginalny)

Year

Volume

10

Pages

53-60

Physical description

Contributors

  • University of Economics in Prague, Czech Republic

References

  • Bébr R., Doucek P., Informacni systemy pro podporu manaierske prace, 1st edition. Prague: Professional Publishing, 2005. 223 p. ISBN 80-86419-79-7.
  • Gibson M., Arnott D., BI for Small Business: Assessment, Framework & Agenda, Monash University, Victoriil Australia, 2003.
  • Karvaš J.: Anglicka-cesky slovnik podnikatelskych, obchodnich, manaierskych a marketingovych vyrazu. Prague; Grada, 1991. 78 p. ISBN 80-855-1322-7.
  • Lacko L. Business Intelligence v SQL Serveri, 2005. Praha: Microsoft s.r.o. 103 s.
  • Novotný O., Pour J. and Slansky D., Business Intelligence - Jak vyuiit bohatstvi ve vasich datech, Prague: Grada, 2005. ISBN 80-247-1094-3
  • Vejlupek Т., Dolovani informaci-informacni rafinerie [In:] Business World. 2001, No. 1. ISBN 1213-1709.
  • Zeman P., Odhalte moznosti business intelligence [In:] IT Systems [online], 2005, No. 3. [cit. 2014-05-01]. Available at: http://casopis.systemonline.ez/l934-odhalte-momosti-business-intelligence-.htm
  • Czech Society for Systems Integration. Available at: http://www.cssi.cz'all_terminologie.asp?kod=213&strana=3&volba=n

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1bdacaa2-0582-4002-ace1-ef0ef139fd73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.