PL EN


2015 | 2 | 111-114
Article title

Samoocena przestrzegania zaleceń lekarskich a gospodarka węglowodanowa u chorych na cukrzycę typu 2

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
 • Kardas P. Rozpowszechnienie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów leczonych z powodu wybranych schorzeń przewlekłych. Pol Merk Lek 2011; 31(184): 215–220.
 • Kardas P. Jak poprawić przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w E uropie: Projekt ABC. Fam Med Prim Rev 2009; 11(3):659–661.
 • World Health Organization. Adherence to long-term therapies. Evidence for action. Geneva: World Health Organization;2003.
 • García-Pérez LE, Alvarez M, Dilla T, et al. Adherence to therapies in patients with type 2 diabetes. Diabet Ther 2013; 4(2):175–194.
 • Szydlarska D, Grzesiuk W, Dębski M, i wsp. Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich i systematycznego przyjmowania leków u osób powyżej 65. roku życia. Geriatria 2010; 4: 165–169.
 • Matej-Butrym A. Wpływ czynników socjoekonomicznych i rodzinnych na przebieg leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2.Rozprawa doktorska. Lublin: Uniwersytet Medyczny; 2010.
 • Delamater AM. Improving patient adherence. Clin Diabet 2006; 24(2): 71–77.
 • Anderson RM, Fitzgerald JT, Oh MS. The relationship of diabetes-related attitudes and patients’ self-reported adherence. Diabet Educ 1993; 19: 287–292. Za: Delamater AM. Improving patient adherence. Clin Diabet 2006; 24(2): 71–77.
 • Matej-Butrym A, Butrym M, Jaroszyński A. Analiza przyczyn nieprzestrzegania zaleceń lekarskich przez chorych na cukrzycę typu 2. Fam Med Prim Rev 2011; 13(3): 449–451.
 • Doggrell SA, Warot S. The association between the measurement of adherence to anti-diabetes medicine and the HbA1c. Int J Clin Pharm 2014; 36(3): 488–497.
 • Morisky DE , Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence.Med Care 1986; 24(1): 67–74
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bdbb13a-cf18-49a5-a57f-c17264f97365
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.