PL EN


2021 | Tom 1 Nr XXVI | 155-168
Article title

O praktyce opuszczeń w polskiej wersji lektorskiej filmów rosyjskojęzycznych

Content
Title variants
EN
, On the Practice of Omission in the Polish Voice-over of Russian-Language Films
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcony został analizie porównawczej klas leksyki, podlegających opuszczeniom w polskich wersjach lektorskich dwóch filmów rosyjskich: filmu katastroficznego Metro A. Miegierdziczewa oraz dramatu Niemiłość A. Zwiagincewa. Badania ilościowe i jakościowe dowiodły, że najczęściej redukcji podlegają par-tykuły i wykrzykniki nacechowane emocjonalnie i ekspresywnie, powtórzenia, rzadziej – wulgaryzmy. Zaobserwowano różnice w częstotliwości opuszczeń adresatywów oraz formuł grzecznościowych, także zdań z prymarną funkcją informacyjną. Wysnuto wnio-sek, że różnice te wynikają z cech gatunkowych filmów i podporządkowanej im strategii tłumaczy.
EN
This article is devoted to a comparative analysis of the lexis classes which are subject to omissions in the Polish language versions of two Russian films: Anton Megerdichev’s disaster film Metro Andrey Zvyagintsev’s drama Loveless of. Quantita-tive and qualitative research has shown that the most often reduced are the particles and exclamations characterized by emotion and expressiveness, repetitions, and, frequently, vulgarisms. Differences were observed in the frequency of omitting forms o address and courtesy as well as sentences with primary informational function. It was concluded that these differences result from the genre features of the analysed films and the translators’ strategies.
Year
Volume
Pages
155-168
Physical description
Dates
published
2021-03-31
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
References
 • Filmografia
 • Metro. 2010. Reż. Miegierdiczew A. Tekst polski: Łozowska K.
 • Niemiłość. 2017. Reż. Zwiagincew A. Tekst polski: Kotowski P.
 • Opracowania
 • Adamowicz-Grzyb Grażyna. 2013. Tłumaczenia filmowe w praktyce. Warszawa: FORTIMA
 • Bogucki Łukasz. 2004. The Constraint of Relevance in Subtitling. “Journal of Specialised Translation” no 1: 69–85.
 • Chaume Frederic. 2004. Synchronisation in dubbing: A translational approach. In: Topics in Audio-visual Translation. Ed. Orero P. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins: 35–53.
 • Chmiel Agnieszka, Mazur Iwona. 2016. Polish Voice-over of „In Excelsis Deo”: Technical Con-straints and Critical Points in Translation Decision-making. (online) http://www.intralinea.org/archive/article/2189 (dostęp 20.06.2020).
 • Franco Eliana, Matamala Anna, Orero Pilar. 2010. Voice-over translation: An Overview, Bern: Peter Lang.
 • Garcarz Michał. 2007. Przekład slangu w filmie. Kraków: Tertium.
 • Hendrykowski Marek. 2018. Drugie spojrzenie. Analizy i interpretacje. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Hołobut Agata, Woźniak Monika. 2017. Historia na ekranie. Gatunek filmowy a przekład audio-wizualny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Hołobut Agata. 2012. Three Lives of The Saint in Polish Voiceover Translation. „Meta” 57 (2): 478–495.
 • Jüngst Heike E. 2010. Audiovisuelles Übersetzen. Tübingen: Narr Francke Verlag.
 • Reinart Sylvia. 2018. Untertitelung in einem Synchronsationsland. „When wor(l)ds collide?“.Berlin: Peter Lang.
 • Sepielak Katarzyna, Matamala Anna. 2014. Synchrony in the voice-over of Polish fiction genres„Babel” nr 60 (2): 145–163.
 • Szarkowska Agnieszka. 2008. Przekład audiowizualny w Polsce – perspektywy i wyzwania. „Przekładaniec” nr 20: 8–25.
 • Tomaszkiewicz Teresa. Przekład audiowizualny. Poznań: PWN.
 • Woźniak Monika. 2008. Jak rozmawiać z kosmitami? Kilka uwag o tłumaczeniu lektorskim telewizyj-nych filmów fantastyczno-naukowych (na przykładzie „Star Trek”). „Przekładaniec” nr 20: 50–88.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1be3d02d-ab87-471c-97b0-d2af12832b56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.