Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3 | 80-90

Article title

Granice wiedzy o literaturze. Słowo o kilku nowych ujęciach interdyscyplinarności (z dodatkiem jednego przykładu)

Authors

Content

Title variants

EN
The limits of literary knowledge. On some new theories of interdisciplinarity (including one example)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper consists of the review of a number of academic approaches to interdisciplinary research as represented by the Polish theorists of literature (Andrzej Hejmej, Michał P. Markowski, Ryszard Nycz). On the example taken from Tadeusz Nowak’s novel A jak królem, a jak katem będziesz, the author attempts to identify the nature of the close relations between anthropological and literary discourses, where the border line between them lies, and, consequently, what benefits for literary studies stem from anthropological readings.

Contributors

author
 • Uniwersytet opolski

References

 • Derrida Jacques, Biała mitologia, [w:] Jacques Derrida, Marginesy filozofii, tłum. Adam Dziadek, Janusz Margański, Paweł Pieniążek, Warszawa 2002.
 • Fish Stanley, Being Interdisciplinary Is So Very Hard to Do, „Profession 1989” (New York 1989).
 • Gozzer Giovanni, Interdisciplinarity: A Concept Still Unclear, „Prospects” 1982, vol. 12, nr 3.
 • Hejmej Andrzej, Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Kraków 2013.
 • Markowski Michał Paweł, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.
 • Nowak Tadeusz, A jak królem, a jak katem będziesz, Warszawa 1977.
 • Nycz Ryszard, KTL – wyjaśnienia i propozycje, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, Kraków 2012.
 • Nycz Ryszard, O przedmiocie studiów literackich – dziś, „Teksty Drugie” 2005, nr 1/2.
 • Nycz Ryszard, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa 2012.
 • Sulima Roch, Tadeusz Nowak. Zarys twórczości, Warszawa 1986.
 • Tokarska-Bakir Joanna, Przejścia, [przedmowa do:] Arnold van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium o ceremonii, tłum. Beata Biały, Warszawa 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1be93ab0-5da5-40dc-b19f-a6bb2b4a01fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.