Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 65 | 5-46

Article title

Ignacy Dominik Radziszewski (1782–1853) i jego familia

Content

Title variants

EN
Ignacy Dominik Radziszewski (1782–1853) and his Family

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ziemiaństwo było niegdyś ostoją tradycji narodowej. Każda rodzina miała w swym gronie właścicieli dóbr, oficerów, duchownych, prawników czy urzędników publicznych. Nie inaczej było z Ignacym Dominikiem Radziszewskim (1782–1853). Jego droga życiowa była typowa dla szlachcica, jakkolwiek wzbogacona o liczne wydarzenia związane z burzliwymi dziejami Polski. Ignacy Radziszewski był przede wszystkim patriotą gotowym zawsze służyć w imię najwyższych wartości. Stąd jego udział w walkach prowadzonych przez Napoleona w mundurze oficera wojska polskiego, a później działania na rzecz organizacji sił zbrojnych w dniach Powstania Listopadowego. Wcześniej uczył się prawa, co po latach przyniosło mu zaszczytny tytuł sędziego pokoju w jego powiecie. W artykule pojawiają się inne osoby i osobistości związane z Radziszewskim. Wzajemne ich kontakty mają różnoraki charakter, począwszy od towarzyskich czy rodzinnych, a skończywszy na zawodowych. Baza źródłowa stanowiąca podstawę rozważań spenetrowana została bardzo starannie i dała przez to możliwość ukazania zawiłości genealogicznych związanych z osobami pojawiającymi się również na drugim planie relacjonowanych wydarzeń. Być może będzie to pomocne przy powstawaniu kolejnych opracowań na temat dziejów ziemiaństwa w powiecie soleckim.
EN
Polish landed gentry was once the backbone of national tradition. Every family had among its members land owners, officers, priests, lawyers, and public servants. Ignacy Dominik Radziszewski (1782–1853) followed this tradition. He lead the life of a typical nobleman, though enriched by numerous events connected with the stormy history of Poland. Ignacy Radziszewski was above all a patriot ready to serve the highest values. This is why he took part in Napoleon’s campaigns, in the uniform of a Polish officer, and later helped to mobilise the armed forces during the November Uprising. Earlier, he studied law, which later in his life allowed him to achieve the honourable title of magistrate in his district. The author of this article also mentions other people connected with Radziszewski in different ways, beginning with friendly and familiar relationships, and ending in the professional ones. The historical sources which constitute a base for these reflections have been examined very carefully. This has allowed to display some genealogical intricacies concerning also persons who were not the protagonists of the events here related. These discoveries may result useful to the authors of future studies on the history of the land gentry of the Solec district.

Year

Volume

65

Pages

5-46

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1bef7b32-6635-410a-b5d2-6855240433ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.