Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | X | 4 | 51-58

Article title

Paserstwo jako przestępstwo o charakterze materialnym albo formalnym

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Handling stolen goods as an offence of the material or formal character

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the introductory part of the paper, the author makes a brief reference to the understanding of the legal construction of offences classified into the group of material (entailing consequences) offences or into formal (entailing no consequences) ones. Further, the crime of handling stolen goods is discussed as dealt with in the Penal Code on the basis of this very division criterion, that is as a crime of the material character and that of the formal nature. The author also points to the need to support oneself while decoding the given legal norm by means of Art. Art. 291 and 292 of the Penal Code in terms of the characteristics which are alternatively defined there: the given notions are understood on the basis of the definitions elaborated in the Penal Code on the ground of the Civil Code. The above-mentioned discussion was founded on a thorough examination of cases settled by common courts of law and by the Supreme Court, as well as on viewpoints and opinions found in the literature of the subject.

Year

Volume

X

Issue

4

Pages

51-58

Physical description

Contributors

author
 • Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski

References

 • Buchała Kazimierz, Władysław Wolter. 1970. Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r. Cz. 1: Część ogólna. Z. 1: Nauka o ustawie karnej i o przestępstwie. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 • Marek Andrzej. 2003. Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Mozgawa Marek, red. 2011. Prawo karne materialne. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Bojarski Marek, red. 2010. Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Wróbel Włodzimierz, Andrzej Zoll. 2011. Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Wąsek Andrzej, red. 2004. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Zoll Andrzej, red. 1999. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 278-363 Kodeksu karnego. T. 3. Kraków: Zakamycze.
 • Chybiński Olgierd. 1962. Paserstwo w polskim prawie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Peiper Leon. 1936. Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach, przepisów wprowadzających obie te ustawy oraz do rozporządzenia Prezydenta R. P. o niektórych przestępstwach przeciw bezpieczeństwu państwa z dnia 24 października 1934 roku (Dz. U. nr 94, poz. 851) z uwzględnieniem ustawy karnej skarbowej, ordynacji podatkowej, kodeksu karnego wojskowego, ustaw dodatkowych, orzecznictwa Sądu Najwyższego. Kraków: L. Frommer.
 • Grześkowiak Alicja, Krzysztof Wiak, red. 2012. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Peiper Leon. 1933. Komentarz do Kodeksu postepowania karnego i przepisów wprowadzających tenże kodeks; z dodatkowemi ustawami, rozporządzeniami i umowami międzynarodowemi w przedmiocie wydania przestępców przy szczegółowem uwzględnieniu przepisów Kodeksu karnego i Ustawy karnej skarbowej. Kraków: L. Frommer.
 • Śliwiński Stanisław. 1948. Prawo karne materialne. Część szczególna. Sekcja Wydawnicza Towarzystwa Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Śliwiński Stanisław. 1949. „Odpowiedzi na pytania prawne”. Państwo i Prawo (4) : 138-140.
 • Gubiński Arnold. 1968. „Paserstwo”. Zagadnienia Karno-Administracyjne (5) : 15.
 • Świątkiewicz Barbara. 1989. Przestępstwo paserstwa w polskim prawie karnym. Warszawa: ASW.
 • Indecki Krzysztof. 1991. Przestępstwo paserstwa w kodeksie karnym z 1969 roku. Analiza dogmatyczna. Uniwersytet Łódzki.
 • Pietrasz Piotr. 2003. „Opodatkowanie przychodów pasera”. Glosa (5) : 8.
 • Pietrasz Piotr. 2003. „Koszty uzyskania przychodów a wydatki nielegalne i niemoralne”. Glosa (8) : 4-8.
 • Wąsek Andrzej, Robert Zawłocki, red. 2010. Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Pływaczewski Emil. 1986. Przestępstwo paserstwa w ustawodawstwie polskim. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Siewierski Mieczysław. 1965. Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Zawłocki Robert, red. 2011. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. T. 9. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1bf253c5-e286-49a3-94b7-14bb0b4fbb46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.