PL EN


2017 | 1 (19) W kręgu badań językoznawczych | 197-211
Article title

Promieniowanie K (komputerowe), czyli o oddziaływaniu rzeczywistości informatycznej na polszczyznę

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns the influence of the IT sector on the evolution of the Polish language. The author discusses changes in vocabulary: the introduction of new terms concerning computers (usually of English origin), into the Polish language and Polish dictionaries that have been published recently. He analyses the influence of virtual reality on communicative patterns of behaviour of contemporary Poles. He explains how the words that refer to computers and the Internet have become metaphors in contemporary Polish language and how they are being used in poetry.
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • Bańko M., red., 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa. (ISJP)
 • Buttler D., 1986, Tendencje rozwojowe w zasobie słownym powojennej polszczyzny, w: Kurkowska H., red., Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, Warszawa.
 • Cudak R., Tambor J., 1995, O języku „komputerowców”, „Język Polski”, z. 3.
 • Doroszewski W., 1969, Słownik języka polskiego PAN, t. 9, Warszawa.
 • Doroszewski W., 1979, O kulturę słowa. Poradnik językowy, t. 3, Warszawa.
 • Kresa M., red., 2016, Słownik współczesnej gwary uczniowskiej, Warszawa. (SWGU)
 • Latusek A., Puchalska I., red., 2007, Słownik wyrazów obcych, Kraków. (SWOLiP)
 • Lem S., 1994, Dzienniki gwiazdowe, t. 1, Warszawa.
 • Lipska E., 2003, Ja, Kraków.
 • Maciołek M., 2010a, Angielskie zapożyczenia komputerowe i stopnie ich asymilacji w języku polskim, w: Mokrosz E., Pająk E., Zdziebko S., red., Young Linguists in Dialogue, Lublin.
 • Maciołek M., 2010b, Anglicyzmy komputerowe. Adaptacja i oddziaływanie na polszczyznę ogólną, w: Zbróg P., red., Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, Kielce.
 • Maciołek M., 2013, Adaptacja terminów informatycznych w języku ogólnym i stylu artystycznym, w: Hajduk­‑Gawron W., Madeja A., red., Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka, Katowice.
 • Mańczak­‑Wohlfeld E., 1992, Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków.
 • Mańczak­‑Wohlfeld E., 1995, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków.
 • Mańczak­‑Wohlfeld E., red., 2010, Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, Warszawa.
 • Matusiak J., 1997, Polskie słownictwo komputerowe, „Poradnik Językowy”, z. 1.
 • Miodek J., 2007, „Ja się po akcji resetuję”, w: tegoż, Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy, Wrocław.
 • Piela A., 2016, Pozorna tożsamość. Polskie tradycjonalizmy z semantycznym archaizmem, Katowice.
 • Polański E., red., 2016, Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa.
 • Sławkowa E., 2004, „Naciśnij enter”. Nowe media w przestrzeni tekstu poetyckiego, w: Kita M., Grzenia J., red., Dialog a nowe media, Katowice.
 • Sobol E., red., 2003, Nowy słownik języka polskiego, Warszawa. (NSJP)
 • Sobol E., red., 2003, Słownik wyrazów obcych, Warszawa. (SWO PWN)
 • Szymborska W., 1962, Sól, Warszawa.
 • Widawski M., red., 2010, Slang UG. Słownik slangu studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Witalisz A., 2007, Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem, Kraków.
 • Witalisz A., 2015, English loan translations in Polish: word­‑formation patterns, lexicalization, idiomaticity and institutionalization, Frankfurt am Main.
 • Witalisz A., 2016, Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim, Kraków.
 • Zabawa M., 2014, Bogactwo współczesnej „polszczyzny komputerowej”: o języku komputerowców kilkanaście lat później, w: Żmigrodzki P., Przęczek­‑Kisielak S., red., Bogactwo współczesnej polszczyzny, Kraków.
 • Żmigrodzki P., 2008, Słowo – słownik – rzeczywistość, Kraków.
 • http://epoznan.pl/news­‑news-45407-Poznanskie_reklamy_wsrod_najgorszych_w_Polsce_& [dostęp: 30.01.2017].
 • http://fakty.tvn24.pl/aktualnosci,59/kaczynski­‑i-tusk­‑maja­‑dwie­‑wizje­‑polski,374005.html [dostęp: 30.01.2017].
 • http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,47262,11492478,Kazania_ksiedza_ze_Stopnicy_robia_furore_w_internecie.html?disableRedirects=true [dostęp: 30.01.2017].
 • http://siostra­‑marie­‑genevieve.blog.onet.pl/2016/03/27/zmartwychwstanie­‑panskie-2/ [dostęp: 30.01.2017].
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2866024.html [dostęp: 30.01.2017].
 • http://www.rmf24.pl/tylko­‑w-rmf24/danie­‑do­‑myslenia/news­‑prof­‑gruszczynski­‑jasnopis­‑ni e­‑jest­‑mozgiem­‑elektronowym­‑ale,nId,1884839 [dostęp: 30.01.2017].
 • http://www.ssb24.pl [dostęp: 30.01.2017].
 • http://www.wsjp.pl [dostęp: 30.01.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bfb8aef-990d-4731-a95b-b1cbc1c9a380
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.