Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 20 | 3 | 67-90

Article title

"Zwierciadło" - platforma polityczna Ligi Kobiet w okresie PRL (1957–1961, 1982–1989)

Content

Title variants

EN
Women’s magazine Zwierciadło — a political platform of the League of Women in postwar Poland (1957–1961 and 1982–1989)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono aktywność Ligi Kobiet i następnie Ligi Kobiet Polskich prezentowanej na łamach „Zwierciadła”, popularnego czasopisma kobiecego wydawanego w okresie PRL. Analizą objęto okres, kiedy periodyk wydawany był przez organizację, a więc w latach 1957–1961 i 1982–1989. Czasopismo pełniło w tym czasie rolę promującą organizację, upowszechniającą zasadność działalności Ligi Kobiet i Ligi Kobiet Polskich oraz propagandową — propagującą wśród czytelniczek program polityczny władz PRL. „Zwierciadło” kierowane było do inteligentek, jednak nie cieszyło się poważną popularnością kobiet, tak jak np. „Kobieta i Życie”.
EN
The article deals with the activities of the League of Women, later renamed the League of Polish Women, as presented in the weekly Zwierciadło [Mirror], an up-market women’s magazine launched in 1957, in the aftermath of the October 1956 ‘Thaw’. The analysis covers the period of 1957–1961 and 1982–1989 when the magazine was published by the League. Its role was to present in a more attractive form the work of the League and to serve as a light-handed propaganda outlet of the communist government. Zwierciadło was addressed mainly to educated women and never reached the popularity of the traditional mass-market Kobieta i Życie [Woman and Life].

Year

Volume

20

Issue

3

Pages

67-90

Physical description

Contributors

  • Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku

References

  • Fidelis M., Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Warszawa 2015.
  • Dajnowicz M., Działalność Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w świetle „Naszej Pracy” (1947–1949), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, pod red. M. Dajnowicz i A. Miodowskiego, Białystok 2016.
  • Dziki S., Uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne funkcjonowania prasy, Zeszyty Prasoznawcze 1991, nr 1–2.
  • Jarosz D., Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945–1957), [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), t. II, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2009.
  • Kupis T., Dzienniki i czasopisma na polskim rynku prasowym, Kraków 1975.
  • Ratman-Liwerska I., Stowarzyszenie jako czynnik społeczno-wychowawczej aktywizacji kobiet (na przykładzie badań na Białostocczyźnie), Białystok 1984.
  • Sokół Z., Transformacja czasopism kobiecych w Polsce (1989–1992), "Materiały pomocnicze do Najnowszej Historii Dziennikarstwa”, red. M. Słomkowska, Warszawa 1992, t. 22.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

URI
http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/4390

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1bff7b46-1521-49bd-bf42-e1e83566a3d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.