PL EN


2005 | 2/2005 (8) | 108-126
Article title

Wpływ kredytu hipotecznego na poziom konsumpcji i cykl koniunkturalny

Content
Title variants
EN
Impact of Mortgage Market on Consumption and Business Cycle
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne oraz badania empiryczne dotyczące związku pomiędzy rynkiem nieruchomości i rynkiem kredytu hipotecznego a poziomem konsumpcji i cyklem koniunkturalnym w krajach rozwiniętych. Przedmiotem analizy jest przede wszystkim kategoria majątku mieszkaniowego i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych. W badaniach majątku mieszkaniowego szczególną uwagę zwrócono na wzrost cen nieruchomości i wzrost zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych. Na podstawie przedstawionych badań postawiono tezę, iż przynajmniej w niektórych krajach zmiany majątku mieszkaniowego w wyniku wzrostu cen nieruchomości przyczyniają się do wzrostu konsumpcji, zaś podstawową rolę w tym procesie odgrywa mechanizm spieniężania majątku mieszkaniowego (ang. Housing equity withdrawal). Duże zróżnicowanie występowania tego zjawiska w poszczególnych krajach jest tłumaczone przez różnice w funkcjonowaniu rynków kredytów hipotecznych. Struktura artykułu jest następująca. Najpierw podano definicję kredytu hipotecznego oraz ogólne uwagi na temat jego roli w gospodarce. Następnie przedstawiono teoretyczne podstawy wyjaśniające wpływ majątku na poziom konsumpcji. W zasadniczej części artykułu zaprezentowano wnioski z badań empirycznych, przeprowadzonych dla krajów rozwiniętych. Na koniec podsumowano najważniejsze wyniki badań.
EN
The article presents the hypothesis and empirical findings regarding major interactions between housing and mortgage markets, housing wealth and business cycle in advanced economies. The paper focuses specifically on house price trends, the level of mortgage debt and the impact of changes in housing wealth on consumption. Based on the empirical literature, an attempt is made to find strong evidence that: 1) variations in house prices and thus housing wealth have important effect on consumption; 2) housing equity withdrawal: the ability of households to withdraw equity from housing is important in determining the impact of changes in housing wealth on consumption; 3) the sensitivity of consumption to housing wealth vary significantly across countries; 4) differences in institutional features of housing and mortgage markets significantly influence the interaction between housing wealth and consumption. The article proceeds as follows: firstly, the basic definition of mortgage loan and general remarks concerning its role in the economy are presented. Secondly, theoretical channels through which wealth affects consumption are described briefly. In the core section, the main findings of the empirical literature are outlined. Finally, the last section summarises the main conclusions of the paper.
Keywords
Year
Issue
Pages
108-126
Physical description
Dates
published
2005-06-15
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Benjamin, J.D., P. Chinloy i G. D. Jud. 2004. Real Estate Versus Financial Wealth in Consumption. Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 29, issue 3.
 • Boone, L. i N. Girouard. 2002. The stock market, the housing market and consumer behaviour. OECD Economic Studies, Nr 35.
 • Borio, c. i P. Mcguire. 2004. Twin peaks in equity and housing prices? BIS Quarterly Review, March.
 • Case, K. E., J. M. Quigley i R. J. Shiller. 2001. Comparing Wealth Effects: The Stock Market Versus the Housing Market, NBER Working Paper No. 8606, November.
 • Catte, P., N. Girouard, R. Price i C. Andre. 2004. Housing markets, wealth and the business cycle, OECD Economics department working papers no. 394, http://www.oecd.org.
 • Giorno, C., P. Richardson, D. Roseveare i P. van den Noord. 1995. Estimating potential output, output gaps structural budget balances, OECD Economics Department Working Paper No. 152, http:// www.oecd.org.
 • Gradzewicz, M. i M. Kolasa. 2004. Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM. Bank i kredyt, Nr 2/2004.
 • Holmans, A. E. 2001. Housing And Mortgage Equity Withdrawal And Their Component Flows, A Technical Report, London: Cambridge Centre for Housing and Planning Research, Council of Mortgage Lenders.
 • Lettau, M. i S. Ludvigson. 2003. Understanding trend and cycle in asset values: reevaluating the wealth effect on consumption, NBER Working Paper No. 9848, Cambridge, July.
 • Łaszek, J. 2002 Kryzysy w sektorze nieruchomości-wnioski dla Polski. w: Zeszyty BRE Bank CASE 63, Rola sektora nieruchomości w wydajnej realokacji zasobów przestrzennych.
 • Mayo, S. 1999. Mieszkalnictwo a gospodarka, Aneks: reforma podatkowa oraz alternatywne strategie dotowania mieszkalnictwa, Urban Institute Consortium.
 • Merrill, S., P. Hendershott, S. Mayo, M. Lea i D. Diamond. 1999. Housing and the Macro Economy: Tax Reform and Alternative Subsidy Policiesfor Housing, USAID Supported Study.
 • Merrill, S., R. Lawrence, S. Mayo, M. Grabowski, M. Sickles-Grabowska, M. Koziarek, E. Kozłowski i P. Karaś. 1999. Wykonalność oszacowania w Polsce popytu na mieszkaniowe kredyty hipoteczne, Waszyngton: Wschodnioeuropejski Regionalny Projekt Pomocy dla Sektora Mieszkalnictwa, Projekt 180-0034, Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego.
 • Okun, A. 1962. Potential GNP: Its Measurement and Significance. Washington: American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economic Statistics Section.
 • Sutton, G. D. 2002. Explaining changes in house prices. BIS Quarterly Review, September.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1bffdf6c-69c3-4b0a-af7f-6358eb6be543
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.