PL EN


2018 | 1 | 359-367
Article title

Polityka państw bałtyckich wobec Rzeczypospolitej Polskiej i III Rzeszy na przełomie marca i kwietnia 1939 roku w ocenie wileńskiej ekspozytury oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego

Authors
Content
Title variants
EN
The Policy of Baltic States towards the Republic of Poland and the Third Reich between March and April of 1939 in a analysis of Polish military intelligence
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish military intelligence had prepared a lot of analysis about political and military situations in the countries around the Republic of Poland. It was a kind of belaying towards potential Polish-German conflict. The issues of the Baltic States were interested a military intelligence’s field station in Vilnius. A few months before the Second World War has begun, Vilnius’s station prepared some analysis of domestic and foreign policy of Lithuania, Latvia and Estonia. One of them had discussed most important consequences of occupation of Klaipeda by German’s Wehrmacht. Additionally, in these documents, one can be read about multilateral policy of the Baltic Entente.
Year
Volume
1
Pages
359-367
Physical description
Dates
published
2018-06-01
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
  • Gajownik, T. (2010), Tajny front niewypowiedzianej wojny. Działalność polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1921–1939. Warszawa.
  • Gajownik, T. (2011), Meldunki prasowe Ekspozytury Oddziału II Sztabu Głównego nr 1 w Wilnie – źródłem informacji o państwie litewskim w latach trzydziestych XX wieku. W: Kołakowski, P. /Pepłoński, A. (red.), Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej. Kraków, 261–278.
  • Łossowski, P. (2007), Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy w latach 1918–1939–1945. Warszawa.
  • Paduszek, K. (2016), Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja. Łomianki.
  • Smoliński, A. (2012), Próba oceny wartości poznawczej akt pozostałych po Oddziale II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w kontekście możliwości opisu sytuacji wojskowej, ekonomicznej i społecznej ZSRS w latach 1921–1939. W: Archiwa – Kancelarie – Zbiory. 3/5, 55–94.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c077081-8f1b-42d2-89ec-9c1aea2efcc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.